Hanna

Rekryboost-tapahtuman kuvitusbanneri.

REKRYBOOST 2023 -tapahtuma kokoaa yhteen matkailualojen yrittäjiä ja osaajia

REKRYBOOST-tapahtuma tuo helmikuussa 2023 yhteen yrittäjiä, huippuasiantuntijoita sekä tulevaisuuden tekijöitä. Porissa järjestettävässä tapahtumassa toteutuvat matkailualan yrittäjille suunnattu koulutustapahtuma sekä kaikille avoimet rekrytointimessut. Tapahtuma on kokonaisuus, jossa alojen yrityksille, toimijoille sekä tulevaisuuden tekijöille mahdollistetaan verkostoituminen ja kohtaaminen.

Savustettu siika ruokapöydässä.

Kehitetään: Ruokamatkailusta Satakunnan vetovoimatekijä

Ruoka on tärkeä osa matkailua. Monesti matkoilta päällimmäiseksi mieleen ovat jääneet hienot hetket ravintoloissa ja kahviloissa tai vaikkapa maatiloilla ja toreilla vietetyt maisteluhetket. Satakunnasta löytyy upeita ruokamatkailukohteita ja elintarviketeollisuutemmekin on Suomen kärkeä. Ruokamatkailun kehittäminen ja tunnettuuden lisääminen ovat kuitenkin vielä jääneet maakunnassamme alkukehittelyn asteelle.

Euroopan kartta, jonka päällä sydämenmuotoisia Euroopan maiden lippuja.

Tutkimuksella tietoa matkailualan kehittämiseen

Yksi Matkailun kehittämiskeskuksen tehtävistä on uudistaa matkailualaa tuottamalla tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka tukee matkailuelinkeinon ja alan korkeakoulutuksen kehittämistoimenpiteitä. Viimeisen vuoden aikana kehittämiskeskuksen tutkimuskohteina ovat olleet matkailualan osaamistarpeet, koronapandemian aiheuttamat muutokset matkailualan liiketoiminnassa ja kiertotalous matkailussa.

Opintoretkiltä uusia ideoita ja verkostoja

Pitkään koronapandemia esti opintomatkojen järjestämisen, mutta nyt Matkailun kehittämiskeskuksen hankkeiden puitteissa on taas päästy toteuttamaan opintoretkiä. Palautteiden mukaan retket ovat olleet hyödyllisiä verkostoitumisen ja toimijoiden oman matkailutarjonnan kehittämisen näkökulmasta.

Kahvikuppi tietokoneen vieressä.

(Työ)hyvinvointi – meidän jokaisen vastuulla

Työhyvinvointiin voi ottaa hyvin monenlaisen näkökulman: fyysisen ja ergonomisen, psyykkisen jaksamisen sekä kuormituksen hallinnan tai tarkastella hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Työhyvinvoinnilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia muun muassa työssä jaksamiseen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvavat ja myös sairauspoissaolojen määrä laskee.

Nainen istuu matkalaukun päällä keskellä tietä karttaa tutkien.

Kehitetään: Nuorten työllisyys matkailualoilla

Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alat kärvistelevät osaajapulassa ja alojen vetovoima on työnhakijoiden silmin selvästi heikentynyt. Samaan aikaan kun osa yrittäjistä kertoo ennätystuloksista, toiset sinnittelevät ja etsivät keinoja päästä pandemian jälkeen uudelleen jaloilleen. Kulutuksen elpyessä on tultu isojen työvoimahaasteiden eteen, tekijöitä ei kaikkialle löydy.

Maastopyörät reittiopasteen edessä metsämaisemassa.

Kehitetään: Pyörämatkailijat toivovat valmiita reittejä, palveluja ja tietoa

Pyörämatkailun suosio kasvaa jatkuvasti, ja sen myötä pyörämatkailun ympärille viriää monenlaisia kehittämishankkeita. Jotta tekisimme hankkeissa oikeita asioita, kysyimme pyörämatkailijoilta, millaisia ajatuksia heillä on pyörämatkailun kehittämisestä – millainen pyörämatkailukohde Satakunta on ja millaisia toiveita tai tarpeita pyöräilijöillä on. Kyselytutkimus oli samalla SAMKin restonomiopiskelija Sini Kiljalan opinnäytetyö. Pyörämatkailun kehittämishanke 100Bike toimi tutkimuksen toimeksiantajana.

Voikukka kasvaa kiveyksen raosta.

Kehitetään: Resilienssi mahdollistaa vaikeuksista selviämisen

Kun pieni virus alkoi myllätä koko maailmaa runsas kaksi vuotta sitten, viimeistään silloin tuli tutuksi myös resilienssi-sana, kun uudenlaiset, kovin poikkeukselliset olosuhteet vaativat kaikilta joustavuutta, uusia ajatus- ja ratkaisumalleja sekä kykyä säilyttää toiveikkuutta. Resilienssille ei löydy vain yhtä kuvaavaa suomenkielistä sanaa, joten se on vakiintunut sellaisenaan käyttöön myös meillä. Mitä resilienssi sitten oikein on?