Toiminta

Matkailun kehittämiskeskus rohkaisee ja tukee matkailuyrittäjiä ja yrittäjistä koostuvia verkostoja liiketoimintansa kehittämisessä. Kehittämiskeskus tarjoaa yrittäjille ja muille alan toimijoille mahdollisuuksia ajankohtaisen liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, verkostoyhteistyöhön ja liiketoiminnan kansainvälistymiseen sekä pääsyn ajankohtaiseen tietoon.