Kansainvälisyys

Matkailun kehittämiskeskus kansainvälistää alan yritys- sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yritysten kansainvälistyminen on tärkeää kansainvälisten matkailijoiden saavuttamiseksi ja palvelemiseksi. Lisäksi matkailutoimijoiden kansainvälinen yhteistyö matkailututkimuksessa ja -kehittämistoiminnassa on merkittävä voimavara alan uudistumiseksi. 

Matkailun kehittämiskeskus vahvistaa Satakuntaan suuntautuvaa kansainvälistä matkailua ja matkailuyritysten kansainvälistymistä kannustamalla yrityksiä yhteistyöhön, tuomalla tietoa kansainvälisistä kohdemarkkinoista sekä lisäämällä yritysten kansainvälistymisvalmiuksia.

Lisäksi Matkailun kehittämiskeskus toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa kansainvälisissä verkostoissa matkailun alueellisen kilpailukyvyn ja kasvun takaamiseksi.  Toiminta kansainvälisellä tasolla lisää ymmärrystä matkailuelinkeinon globaalista kehityksestä ja avaa uusia yhteyksiä elinkeinoelämälle. Tämä mahdollistaa toimialan haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamisen oppimalla yhdessä ja hyödyntämällä parhaita käytäntöjä muualta Euroopasta. Käytännössä kansainvälistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteutetaan koordinoimalla kansainvälisiä projekteja Euroopassa sekä verkostoja erityisesti Itämerellä. Lisäksi alan käytännön kehittämistyötä tukevaa tietoa tuotetaan tutkimuksen kautta.

Tutustu esimerkkeihin matkailuyritysten kansainvälistämisestä.