Osaamisen vahvistaminen

Matkailun kehittämiskeskus vahvistaa matkakohteiden ja liiketoimintaverkostojen sekä yritysten kasvua ja kilpailukykyä lisäämällä toimijoiden osaamista. Osaamisen kehittämisen keskiössä on matkailualan keskeinen liiketoimintaosaaminen.

Käytännössä kehittämiskeskus vahvistaa toimijoiden osaamista luomalla ja toteuttamalla erilaisia täydennyskoulutuskokonaisuuksia kansainvälisessä ja valtakunnallisessa yhteistyössä sekä järjestämällä ajankohtaisista teemoista lyhyitä koulutuksia. Kehittämiskeskus jalkauttaa kansainvälisten ja valtakunnallisten kehittämisohjelmien teemoja, toimenpiteitä ja tietoa maakunnan matkailun toimijoille.

Keskeistä on kansainvälisesti ja valtakunnallisesti ajankohtaisten teemojen kuten kestävän ja vastuullisen sekä digitaalisen matkailun osaamisen lisääminen.