Osaamisen vahvistaminen

Matkailun kehittämiskeskus vahvistaa matkakohteiden ja liiketoimintaverkostojen sekä yritysten kasvua ja kilpailukykyä lisäämällä toimijoiden osaamista. Osaamisen kehittämisen keskiössä on matkailualan keskeinen liiketoimintaosaaminen.

Kehittämiskeskus vahvistaa alan toimijoiden osaamista suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia koulutuskokonaisuuksia kansainvälisessä ja valtakunnallisessa yhteistyössä sekä järjestämällä ajankohtaisista teemoista lyhyitä koulutuksia. Lisäksi keskus toimii eurooppalaisessa yhteistyössä tunnistaen alan osaamistarpeita ja luomalla työkaluja osaamisen kehittämiseksi. Kehittämiskeskus jalkauttaa myös kansainvälisten ja valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien teemoja, toimenpiteitä ja tietoa maakunnan matkailun toimijoille.