Julkaisut

Matkailun kehittämiskeskus uudistaa matkailualaa tuottamalla tietoa. Tämän vuoksi julkaisutoiminta on olennainen osa kehittämiskeskuksen toimintaa. Tietoa tuotetaan erilaisiin tarpeisiin ja julkaistaan monissa kanavissa.