Projektit

Matkailun kehittämiskeskus on mukana maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä projekteissa joko projektin vetäjänä tai kumppanina. Lisäksi kehittämiskeskus on erikoistunut yritysryhmien projektien koordinointiin, joissa yrittäjät kehittävät yhdessä toimintaansa. Suurin osa projektien rahoituksesta tulee erilaisista Euroopan unionin rahoituslähteistä.

Projektien teemat kytkeytyvät tiiviisti kehittämiskeskuksen toiminnan keskeisiin aihealueisiin matkailualalla:

  • osaamisen kehittäminen
  • koordinointi ja verkostoyhteistyö
  • kansainvälistyminen
  • työllisyys
  • uudistumiskyky sekä yritys- että yksilötasolla
  • kestävä ja vastuullinen matkailu, kiertotalous
  • digitaalinen kehitys
  • toimintaympäristöt ja resurssit kuten merellisyys, maaseutu, luonto ja kulttuuri, ruoka

Maakunnallisia projekteja

Valtakunnallisia projekteja

Kansainvälisiä projekteja

Päättyneet projektit