Yritysten liiketoiminnan uudistaminen

Matkailun kehittämiskeskus aktivoi ja tukee matkailuyrittäjiä liiketoimintansa uudistamisessa ja kasvussa sekä osaamisen vahvistamisessa. Tällöin yrittäjät ja yritysverkostot reagoivat ja sopeutuvat toimialan muutokseen ja muuttuvaan kysyntään. Uudistumiskykyiset yritykset ovat avainasemassa kehitettäessä Satakuntaa matkailukohteena.

Avainasemassa kehittämiskeskuksen toiminnassa on matkailuyrittäjien verkostojen koonti ja liiketoiminnan verkostomainen kehittäminen. Tätä työtä toteutetaan käytännössä kokoamalla mikro- ja pienyrityksistä koostuvia ns. yritysryhmiä, joissa yritykset kehittävät yhdessä liiketoimintaansa sekä yhteisillä että yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Matkailun kehittämiskeskus suunnittelee yhdessä osallistujayritysten kanssa kaikille yrityksille yhteisen kehittämisosion ja jokaiselle osallistujayritykselle yrityskohtaisen kehittämispaketin yritysten tarpeiden pohjalta.

Toiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi kannattavuuden, kilpailukyvyn, yhteistyön ja myynnin kasvu, kansainvälistyminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen.

Käytännön toimenpiteinä yritykset voivat yhteistyössä esimerkiksi

  • vahvistaa yritysprofiiliaan sekä matkakohteen vetovoimaa,
  • tuotteistaa tuotteita ja tuoteperheitä erilaisille kohderyhmille ja markkinoille,
  • tehdä yhtenäistä digitaalista markkinointiviestintää tuotteiden löydettävyyden lisäämiseksi, tuottaa ja koota markkinointimateriaaleja eri kanaviin, tehdä markkinointimatkoja ulkomaille sekä
  • kehittää osaamistaan.