Tietoa meistä

Kehittämiskeskus luotsaa matkailualaa kohti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa.

Toimintamme ydinteemat:

 • rohkaisemme yrityksiä toimintansa kestävässä kehittämisessä kohti tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia
 • uudistamme matkailualaa tuottamalla ja levittämällä tutkittua tietoa
 • tuemme alan työllisyyttä ja lisäämme alan toimijoiden osaamista
 • aktivoimme matkailualan kehittämisyhteistyötä käynnistämällä verkostoja ja yhdistämällä toimijoita yritystasolta kansainvälisiin verkostoihin
 • kansainvälistämme alan yritys- sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • pidämme matkailualaa esillä maakunnallisessa päätöksenteossa

Toimintamme kautta:

 • yritykset saavat tietoa, työkaluja ja vertaistukea oman liiketoimintansa kehittämiseen
 • alan toimijoiden osaaminen kehittyy
 • alan toimijat pysyvät ajan tasalla kansainvälisestä, valtakunnallisesta ja maakunnallisesta matkailun kehittämistyöstä sekä löytävät kumppaneita ja verkostoja
 • matkailu elinkeinona on vahvasti mukana maakunnallisessa kehittämistyössä

Toteutamme matkailualan kehittämistä monipuolisen hanketoimintamme kautta.

Matkailun kehittämiskeskuksen toiminta on ketterää ja yrityslähtöistä. Toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. Kohderyhmiin sisältyy lisäksi alan kehittäjät, oppilaitokset ja yhdistykset. Kehittämiskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä maakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Korostamme:

 • kestävää ja vastuullista matkailua
 • matkailualan osaamista ja työllisyyttä
 • matkailun digitaalista kehitystä
 • erilaisia toimintaympäristöjä ja resursseja kuten meri- ja rannikkoalueita, maaseutua sekä luontoa, ruokaa ja kulttuuria

Matkailun kehittämiskeskus toimii Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Kiinnostaako yhteistyö Matkailun kehittämiskeskuksen kanssa?

Katso videolta Viinitila Meggalan kokemuksia yhteistyöstä kanssamme ja ota yhteyttä!

Saila Valkeaniemi
saila.valkeaniemi@samk.fi
tutkimuspäällikkö