Tietoa meistä

Kehittämiskeskus luotsaa matkailualaa kohti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa.

Toimintamme ydinteemat:

 • rohkaisemme yrityksiä toimintansa kehittämisessä kohti tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia
 • uudistamme matkailualaa tuottamalla ja levittämällä tietoa sekä lisäämällä alan yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista
 • aktivoimme matkailualan kehittämisyhteistyötä käynnistämällä verkostoja ja yhdistämällä toimijoita yritystasolta kansainvälisiin verkostoihin
 • kansainvälistämme alan yritys- sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • pidämme matkailualaa esillä maakunnallisessa päätöksenteossa

Toimintamme kautta:

 • matkailuyritykset saavat osaamista, tietoa, työkaluja ja vertaistukea oman liiketoimintansa kehittämiseen
 • matkailun yritystoiminnan ja kehittämisen parissa työskentelevät pysyvät ajan tasalla valtakunnallisesta matkailun kehittämistyöstä sekä löytävät kumppaneita ja verkostoja, joiden kanssa kehittää yhdessä toimintaa
 • matkailu elinkeinona on vahvasti mukana maakunnallisessa kehittämistyössä

Toteutamme matkailualan kehittämistä monipuolisen hanketoimintamme kautta.

Matkailun kehittämiskeskuksen toiminta on ketterää ja yrityslähtöistä. Toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. Yritysten lisäksi kehittämiskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä maakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Korostamme:

 • kestävää ja vastuullista matkailua
 • matkailun digitaalista kehitystä
 • matkailun erilaisia toimintaympäristöjä ja vetovoimatekijöitä kuten meri- ja rannikkoalueita, maaseutua sekä luontoa, ruokaa ja kulttuuria

Matkailun kehittämiskeskus toimii Satakunnan ammattikorkeakoulussa.