ÄLYÄ matkassa – Satakunnan älykkään ja kestävän matkailun kehittämishanke

ÄLYÄ matkassa on kehittämishanke, joka edistää älykästä ja kestävää matkailuliiketoimintaa Satakunnassa.

Kesto

1.3.2024 – 30.6.2026

Kokonais­budjetti

268 383,67 €

Euroopan maaseuturahasto

194 712,35 €

Muu julkinen

53 676,74 €

Yritysten rahoitusosuus

19 994,58 €

Tällä hetkellä valtakunnallisesti ja Satakunnassa matkailussa on kaksi vallitsevaa painopistettä ja kehittämiskohdetta: älykäs ja kestävä matkailu. Näiden kahden teeman mukaisen matkailuliiketoiminnan kehittäminen nähdään avaintekijöiksi, jotta matkailu elpyy ja palaa ns. normaaliin sekä kasvaa sitä ravistelevien kriisien kuten koronapandemian ja Ukrainan sodan vaikutusten aikana ja näiden jälkeen. Satakuntalaiset matkailutoimijat tarvitsevat nyt tukea näiden kahden avainteeman integroimiseksi yritystoimintaan sekä näihin liittyvien valtakunnallisten ratkaisujen jalkauttamiseksi Satakuntaan.

ÄLYÄ matkassa – kehittämishanke edistää älykästä ja kestävää matkailuliiketoimintaa Satakunnassa. Hanke tuottaa tietoa ja lisää Satakunnan matkailutoimijoiden, erityisesti yritysten, osaamista liiketoiminnan uusista teknologisista trendeistä, digitaalisista työkaluista ja tiedolla johtamisesta. Lisäksi hanke kehittää strategisesti Satakunnan matkailun tiedolla johtamista kohdetasolla. Hanke tuottaa tietoa ja lisää matkailutoimijoiden osaamista myös älykkäiden työkalujen integroinnista alan ympäristöjohtamisen tueksi sekä kestävän, resurssitehokkaan ja hiilineutraalin matkailun edistämiseksi.

Yhteystiedot

Annika Koskenkorva
Projektipäällikkö
annika.koskenkorva@samk.fi
050 344 9315

Projektin tavoitteet

  1. Tuottaa tietoa ja lisätä Satakunnan matkailutoimijoiden, erityisesti yritysten, osaamista liiketoiminnan uusista teknologisista trendeistä, digitaalisista työkaluista sekä tiedolla johtamisesta.
  2. Kehittää strategisesti Satakunnan matkailun tiedolla johtamista kohdetasolla.
  3. Tuottaa tietoa ja lisätä matkailutoimijoiden osaamista älykkäiden työkalujen integroinnista alan ympäristöjohtamisen tueksi sekä kestävän, resurssitehokkaan ja hiilineutraalin matkailun edistämiseksi.

Lisäksi yritysten välisen yhteistyön ja verkostojen vahvistaminen kestävän ja älykkään kehityksen tukemiseksi leikkaa läpi kaikkia hankkeen tavoitteita. Hanke myös liittää Satakunnan matkailun valtakunnalliseen tiedolla johtamisen ja kestävän matkailun kehittämisen sekä jalkauttaa strategiat alueelle. Lisäksi hanke laajentaa Satakunnan matkailun kasvuohjelmaa 2030 ja tukee tämän päivitysprosessia.

Käytännön toimet

  • Järjestetään infotilaisuuksia tiedolla johtamiseen ja kestävään matkailuun liittyvistä aiheista.
  • Järjestetään työpajoja liittyen resurssiviisaaseen yritysyhteistyöhön ja Satakunnan tiedolla johtamisen strategiaan.
  • Saadaan uusia yrityksiä Visit Finlandin STF-polulle, DataHub kanavaan sekä otettua käyttöön hiilijalanjälkilaskuri yrityksissä.
  • Tehdään Satakunnan tiedolla johtamisen kehityssuunnitelma, analyyseja matkailijadatasta ja opas matkailun toimijoille.
  • Lisäksi tehdään yhteistyötoimenpiteitä muiden toimijoiden kanssa ja luodaan uusia yhteistyö-/kehittämistoimenpiteitä alan toimijoiden välille ja/tai toimiala- ja osaamisrajat ylittäen.
Älyä matkassa logo.
SAMK-logo.
Visit Satakunta logo
Euroopan unionin osarahoittama -logo.