Euroopan Unioni. Euroopan Aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa EUlta 2014 - 2020.

CircTourRDI – Matkailun kiertotalouteen liittyvän TKI-toiminnan kansainvälistyminen

Koronapandemian myötä matkailualan uuden kasvun käynnistäminen pohjautuu kestävyyteen. Kiertotalous uudenlaisena tuotanto- ja kulutusmallina on edellytys matkailualan kestävälle kehitykselle, sillä on merkittävä rooli matkailualan uudistumisessa ja se voidaan nähdä jopa uutena tapana matkustaa.

Hanke on päättynyt.

Kesto

1.10.2021 – 31.1.2023

Kokonaisbudjetti

41 680€

EAKR-rahoitus

33 344€

SAMK

8 336€

Satakunnan maakuntaohjelma ja älykkään erikoistumisen strategia painottavat sekä kierto- että elämystaloutta maakunnan vahvuuksina ja kasvun mahdollisuuksina. Tämä projekti yhdistää innovatiivisella tavalla nämä kaksi maakunnan kasvualaa lisäämällä matkailun kiertotalouden kansainvälistä yhteistyötä ja TKI-toimintaa.

Yhteystiedot

Sanna-Mari Renfors
Tutkimuspäällikkö
sanna-mari.renfors@samk.fi

Projektin tavoitteet

  • Tavoitteena on edistää matkailun kiertotalouteen liittyvän elinkeino- ja osaamislähtöisen TKI-toiminnan ja yhteistyön kansainvälistymistä
  • Projektin konkreettiset tulokset ovat:
    1. innovatiivinen, monialainen ja kansainvälinen yhteistyö ja partneriverkosto matkailun kiertotalouden ja vihreään siirtymään tarvittavien valmiuksien vauhdittamiseksi sekä
    2. jätetty kansainvälinen hankehakemus kansainvälisen rahoituksen hakemiseksi ja saamiseksi teemaan liittyen

Käytännön toimet

  • Satakuntalaisten matkailuyritysten ja kehittäjätahojen matkailun kiertotalouteen liittyvien kansainvälisten hankeintressien kartoittaminen
  • Kansainvälisten kumppanuuksien ja partneriverkoston rakentaminen hankehakuja ja tulevaa yhteistyötä varten
  • Kansainvälisen hankehakemuksen laadinta valittujen partnereiden kanssa

Hankkeen tuottamat materiaalit

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Euroopan Unioni. Euroopan Aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa EUlta 2014 - 2020.
SAMK logo.