Euroopan unionin osarahoittama -logo.

Nature Trails – Satakunnan luontomatkailureittien ja -kohteiden datavaranto -hanke

Nature Trails – Satakunnan luontomatkailureittien ja -kohteiden datavaranto -hankkeen tavoitteena on luoda tietovaranto Satakunnan luontomatkailun kohteille ja reiteille.

Kesto

1.3.2024 – 31.3.2025

Kokonaisbudjetti

56 580,07 €

Euroopan maaseuturahasto

45 264,06 €

Muu julkinen

11 316,01 €

Laadukkaasti toteutetut luontoaktiviteetit antavat matkailijalle mahdollisuuden kokea suomalainen luonto kaikilla aisteilla. Luontomatkailu on käsitteenä laaja ja kattaa lähes koko Suomen matkailutarjonnan. Luontomatkailu liittyy vahvasti myös muihin teemoihin, kuten ruoka-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailuun. Suomen vahvuus on puhdas ja ruuhkaton luonto, joka tarjoaa kaikkina vuodenaikoina turvallisen ja korkeatasoisen mahdollisuuden liikkua ja nauttia luonnosta vastuullisesti maailman onnellisimpien ihmisten maassa. Luontomatkailun kehittäminen tukee ympärivuotisen ja kansainvälisen matkailun kasvua.

Satakunnassa ei ole tällä hetkellä olemassa digitaalista tietolähdettä matkailijoille ja paikallisille asukkaille, josta olisi mahdollista kuluttajalähtöisesti saada tietoa maakunnan luontoreiteistä tai -aktiviteeteista ja niihin liittyvistä palveluista. Tietoa on erilaisilla sivustoilla, mutta niiden löytäminen on aikaa vievää ja haastavaa. Tämän hankkeen päätavoitteena on luoda tietovaranto Satakunnan luontomatkailun kohteille ja reiteille. Hankkeessa tuotetaan tietoa ja lisätään Satakunnan matkailutoimijoiden osaamista luontomatkailupalvelujen ja -reittien tuotteistamisesta ja digitaalisen saavutettavuuden lisäämisestä. Lisäksi tunnistetaan maakunnassa olemassa olevat luontomatkailupalvelut ja -reitit sekä ohjataan ne valtakunnallisiin digikanaviin sekä ja kartoitetaan mahdollista yhteistä digitaalista alustaa palveluiden esittelemiseen Satakunnan alueelle.

Hankkeen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta. Kohderyhmänä ovat maaseudulla sijaitsevat luontomatkailuun kytkeytyvät mikro- ja pienyritykset sekä muut matkailualan toimijat: yhteisöt, kehittäjät ja kunnat. Hankkeen välillisiä hyödynsaajia ovat matkailun markkinointi- ja myyntiorganisaatiot sekä matkailun palveluiden käyttäjät: paikalliset ja lähialueen asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat.

Yhteystiedot:

Niina Aalto
Projektipäällikkö
044 710 3384
niina.k.aalto@samk.fi

Projektin tavoitteet

  • Hankkeen päätavoitteena on luoda tietovaranto Satakunnan luontomatkailun kohteille ja reiteille. Lisäksi hankkeessa:
    • Tuotetaan tietoa ja lisätään Satakunnan matkailutoimijoiden osaamista luontomatkailupalvelujen ja -reittien tuotteistamisesta ja digitaalisen saavutettavuuden lisäämisestä.
    • Tunnistetaan maakunnassa olemassa olevat luontomatkailupalvelut ja -reitit sekä ohjataan ne valtakunnallisiin digikanaviin.
    • Kartoitetaan mahdollista yhteistä digitaalista alustaa palveluiden esittelemiseen Satakunnan alueelle.

Partnerit

Euroopan unionin osarahoittama -logo.
SAMK logo.