Satakunnan kansainvälisen matkailun kehittämishanke

Satakunnan matkailun kansainvälistymishanke on yhteistyöhanke, jossa edistetään maaseutualueen pienten yritysten kansainvälistä kasvua, kannustetaan yrityksiä yhteistyöhön sekä tiiviiseen kumppanuuteen kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemiseksi alueelle.

Kesto

1.4.2021 – 31.12.2024

Kokonaisbudjetti

178 806,60 €

Yritysten rahoitusosuus

35 761,32 €

Yhteistyöverkoston yrityksiä kannustetaan kasvuun ja kehittymiseen sekä sparrataan kannattavampaan yritystoimintaan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Yrityksiä kannustetaan myös hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet yritysten toiminnassa.

Hanke vahvistaa Satakunnan maaseudun vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä kansainvälisenä matkailukohteena. Hankkeen tavoitteena on lisätä Satakuntaan suuntautuvaa kansainvälistä matkailua ja satakuntalaisten matkailun mikroyrittäjien kansainvälistymistä verkostomaisen toiminnan avulla.

Yhteystiedot:

Saila Valkeaniemi
projektipäällikkö
saila.valkeaniemi@samk.fi

Projektin tavoitteet

 • Satakuntalaisen matkailun kansainvälistymisverkoston kokoaminen (mukana maaseudun matkailuyritykset, kehittäjät, kuntatoimijat ja isot yritykset)
 • Markkinatiedon lisääminen kohdemaiden asiakasryhmistä, heidän tarpeistaan, tunnistamisesta ja tavoittamisesta.
 • Satakunnan maaseudun kansainvälisesti vetovoimaisten, laadukkaiden matkailupalvelukokonaisuuksien kokoaminen.
 • Kootaan satakuntalaisia matkailutuotteita yhteen ja kohdemaakohtaisesti ja toteutetaan myös muita viestintäkampanjoita valituille kohderyhmille.
 • Uusien matkailupalvelukokonaisuuksien myynnin edistäminen esittelemällä näitä erilaisissa tilaisuuksissa. Matkanjärjestäjä- ja mediavierailujen sekä muiden matkailuun liittyvien sidosryhmävierailujen järjestäminen Satakuntaan.

Käytännön toimet

 • Maainfoja: pääkohdemaiksi valikoituneista Saksasta, Venäjäjästä ja Ruotsista.
 • Matkailutuotteiden koonteja kansainvälisille asiakkaille/kohdemaille eri teemoista (luonto, perhematkailu, kalastus, pyöräily).
 • Opintoretkiä myyntimessuille ja menestyviin kansainvälisen matkailun kohteisiin.
 • Infoja digitaalisista varausjärjestelmistä ja myynnistä & markkinoinnista.
 • Tuotekorttikoonteja ja käännöksiä.
 • Viestintäkokonaisuuksia eri kanaviin.

Partnerit

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.