Euroopan unionin osarahoittama -logo.

Rural Finland Tourism Hub: Maaseutumatkailun osaamisverkosto

Hankkeen päätavoite on lisätä ja vakiinnuttaa matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista, tuottaa ja jakaa älykkäästi tietoa laajasti sekä edistää uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista yhteistyöllä.

Kesto

1.5.2024 – 30.6.2026

Kokonaisbudjetti

339 776 €

Euroopan maaseuturahasto

339 776 €

Maaseudun matkailun kehittäminen tapahtuu useilla alueilla erilaisten hankkeiden avulla ja samanaikaisesti tehdään teemallisesti samankaltaisia projekteja eri maakunnissa. Kehittäjätoimijoiden määrä on suuri eikä olla tietoisia, mitä muilla alueilla tehdään tai on jo tehty. Kehittämistyössä maakuntarajat ovat usein liiankin selkeitä ja tekeminen keskittyy vain omalle alueelle. Kehittämisen resurssit ovat usein rajalliset, joten yhteistyön tekeminen ja muilta oppiminen tehostaisivat toimintaa sekä lisäisivät tulosten vaikuttavuutta. Maaseutumatkailun kehittämisen toiminnan tehokkaalla koordinoinnilla vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä, vahvistetaan alan kilpailukykyä ja varmistetaan vertailukelpoisen tiedon tuottaminen. Tiedolla johtamisen kehittäminen tukee alan ennakointiosaamista ja toimintavalmiutta. Koordinaatiota ja tiedolla johtamisen osaamista kehittämällä varmistetaan lisäksi valtakunnallisten ja alueellisten matkailustrategioiden hyödyntäminen alan kehittämistyössä

Yhteystiedot:

Saila Valkeaniemi
tutkimuspäällikkö
saila.valkeaniemi@samk.fi

Projektin tavoitteet

  • Lisätä ja vakiinnuttaa matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista valtakunnallisesti
  • Tuottaa yhteiskehittämällä ja jakaa älykkäästi tietoa laajasti
  • Edistää uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista yhteistyöllä

Käytännön toimet

  1. Osaamisverkoston muodostaminen ja toimintamallin luominen yhteiskehittämällä
  2. Digitaalisten kanavien hyödyntäminen verkoston toiminnassa
  3. Visit Finlandin STF- train the trainer verkoston koordinointi
  4. Maaseutumatkailun kehittäminen tiedolla johtamisen keinoin
  5. Viestintä ja verkostoituminen: sitouttaminen, tiedon ja osaamisen levittäminen

Partnerit

Suvi Ahonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, suvi.ahonen@jamk.fi, 050 4328 725
Rositsa Röntynen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, rositsa.rontynen@jamk.fi, 050 436 1196
Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, christell.astrom@maajakotitalousnaiset.fi, 041 730 9115
Eeva Rantala, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, eeva.rantala@maajakotitalousnaiset.fi, 041 730 5690

Euroopan unionin osarahoittama -logo.
Maaseutu.fi logo.
Maa- ja kotitalousnaiset logo.
Rural Finland Toursim hub -logo.
SAMK logo.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun logo.