Urapolut muodostuvat edetessä – Renforsille Suomen ensimmäinen matkailukoulutuksen dosentuuri

3.5.2024Taru HyrkäsUutiset

Sanna-Mari Renfors ei työuransa alussa unelmoinut dosentuurin arvosta, mutta uralla edetessään mahdollisuus siihen aukesi. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta on myöntänyt dosentuurin arvon Matkailun kehittämiskeskuksessa johtavana tutkijana toimivalle Sanna-Mari Renforsille. Dosentuurin arvo myönnettiin Renforsin tekemästä tutkimuksesta matkailukoulutuksen parissa ja se on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Kuvassa Sanna-Mari Renfors poseeraa hymyillen seinän vieressä.
Sanna-Mari Renforsille myönnettiin matkailukoulutuksen tutkimuksesta dosentuurin arvo ensimmäisenä Suomessa.

Renforsin uran voisi sanoa alkaneen Satakunnan ammattikorkeakoulusta jo 1999, hänen valmistuessaan matkailun tradenomiksi. Ensimmäinen pitkäaikainen työpaikka löytyi työharjoittelun kautta matkatoimistosta. Kuitenkin juuri matkatoimistojen murros ja digitalisoituminen veivät myös Renforsin lisäkouluttautumaan. Renfors päätyi muuntokoulutukseen, jonka avulla hänen alemmasta korkeakoulututkinnostansa pystyi suorittamaan maisteriopinnot silloisessa Joensuun yliopistossa, nykyisessä Itä-Suomen yliopistossa. Maisteriopintojen graduvaiheessa opettajaopinnot tuntuivat luontaiselta jatkumolta.

– Opettajaopinnot olivat kiehtoneet jo kauan ja samalla sain Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailun koulutuksesta työpaikan ja muutin Jyväskylään. Siellä suoritin opettajaopinnot samalla kun tein opettajan työtä. Vuonna 2007 matka jatkui SAMKiin ja täällä olen ollut erilaisissa tehtävissä ihan päätoimisesta tuntiopettajasta lehtoriin ja tutkimuspäälliköstä johtavaan tutkijaan, Renfors tiivistää.

Tohtoriksi väittelemisen jälkeen tutkimuksellinen puoli kiinnosti yhä enemmän. Kun Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) alkoi kehittymään, ja erityisesti kansainvälinen puoli kasvoi, Renforsille muodostui selkeä johtava ajatus kansainvälisissä projekteissa työskentelemisestä. Ja sen myötä mahdollistui myös dosentuuri.

– Kansainvälisissä projekteissa on hyvin paljon korkeakouluyhteistyötä, ja sieltä on löytynyt tutkijakollegoita samanlaisilla mielenkiinnon kohteilla. Näissä hankkeissa olen tehnyt tutkimusta viimeiset 10 vuotta ja niihin on integroitu tutkimusta ja kirjoitettu tutkimusartikkeleita.  Nämä ovat mahdollistaneet pitkällä tähtäimellä dosentuurin, koska olen pystynyt tekemään tutkimuksellisempaa työtä tätä kautta, Renfors kertoo.

Dosentuurista tukea tutkimukseen

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Tiedekunnasta ja tieteenalasta riippuen tämä tarkoittaa siis vähintään kahden tohtorin väitöskirjan ja kymmenien tieteellisten artikkeleiden verran tietoa ja osaamista. Suomessa matkailututkimuksen opintoja tarjoaa Lapin yliopisto, joka myös myönsi Sanna-Mari Renforsille dosentuurin arvon. Se oli lajissaan Suomen ensimmäinen.

– Iso osa tekemästäni tutkimustyöstä on liittynyt vahvasti matkailualan osaamisen kehittämiseen ja yhteiskunnallisen muutoksen aiheuttamiin uusiin osaamistarpeisiin. Opetussuunnitelmien kansainvälistämisen ja pedagogiikan kehittämisen lisäksi keskeisessä roolissa ovat olleet alan uudelleen- ja täydennyskoulutus sekä näihin liittyvien työkalujen yhteiskehittäminen. Dosentuuri on mahdollistanut syvemmän opetus- ja tutkimusyhteistyön tekemisen myös kansainvälisesti, Renfors lisää.

Dosentuuri vahvistaa myös SAMKin matkailun tutkimus- ja kehittämistyötä sekä koulutusta. Vaativammat hankehaut mahdollistuvat, sillä tieteellinen osaaminen on dosentuurin myötä todistettu. Tulevaisuudessa Renfors toivoo voivansa yhdistää toisiinsa vielä vahvemmin alan kestävän kehityksen, vastuullisuuden, kiertotalouden ja näiden osaamisen kehittämisen.

– Mielenkiintoisia aihealueita olisivat esimerkiksi alan vihreä osaaminen ja työelämä sekä näihin liittyvät osaamistarpeet, ammattiprofiilit ja pedagogiset ratkaisut, Renfors avaa.

Jaa artikkeli

Lue myös