Kehitetään: Vetovoimainen pyörämatkailureitti Kokemäenjokilaaksoon!

15.5.2024Juhana AaltoKehitetään

Jokilaaksot tarjoavat usein upeat puitteet tasaisen pyöräilymaastonsa, monipuolisen palveluverkon sekä esteettisyytensä johdosta. Euroopassa jokilaaksot ovat erityisen vetovoimaisia pyörämatkailukohteita, mutta Suomessa ne ovat kuitenkin jääneet hieman muiden vesistöjen varjoon.

Kaksi pyöräilijää järvimaisemassa.
Kuva: Juho Kuva / Visit Finland

Satakunnassa Kokemäenjokilaaksossa on Suomen komeimpia jokimaisemia, tarinoita ja elämyksiä. Kokemäenjokilaaksoon onkin kehitetty uusi retkipyöräilyreitti, Jokireitti, joka lanseerataan pyöräilykaudeksi 2024. Jokivarren reittiä on kehitetty Satakunnan ammattikorkeakoulun Matkailun kehittämiskeskuksen EU:n maaseuturahaston rahoittamassa 100Bike-hankkeessa.

Vaikka jokilaakso tarjoaa luontaisesti selkeän kokonaisuuden, on uuden matkailullisen reitin luominen pitkäjänteinen prosessi. Reittikartoitusta kentällä on tehnyt Ekokumppanit Oy asiantuntijoineen. Heillä on pitkä kokemus vetovoimaisten pyöräilyreitistöjen kehityksestä. Itse fyysisen reitin valitseminen vaatiikin paikallistuntemuksen lisäksi tietämystä esimerkiksi liikennesuunnittelusta, alueellisista vetovoimatekijöistä sekä asiakasymmärrystä kohderyhmästä, pyöräilijöistä. Reittiviivan luomiseen sisältyy paljon valintaa, ja jokainen valinta on tehtävä perustellusti ja jokainen valinta vaikuttaa seuraaviin valintamahdollisuuksiin. On myös muistettava, että viiva kartalla, tai gps-laitteessa, ei sido joustavaa ja seikkailumielistä pyöräilijää, vaan hän luonnollisesti suorittaa myös itse valintaa moninaisista lähtökohdista. Reitti ei siis ole viiva kartalla, vaan reitin varren ja läheisyyden palveluiden ympärille kietoutuva reitistö, eräänlainen ekosysteemi. Tälle, lähes orgaanisesti syntyvälle reitistölle on kuitenkin luotava sen yhteen sitova selkäranka – ei vähiten viestinnällisistä syistä.

Kuten edellä on mainittu, reitin elinvoiman ja suosion takaa monipuolinen ja laadukas palvelutarjonta sekä muut reitinvarren elämykset. Tämän vuoksi alueen palvelukartoitus on ollut reittityön keskiössä. Alueelta on kartoitettu mahdollisimman tarkkaan pyörämatkailijan kaipaamat palvelut pyöräkorjaamoista kahviloihin, hotelleista uimarantoihin ja lintutorneihin. Tätä työtä tehdessä on pidetty mielessä, että pyörämatkailija ei ole homogeeninen ryhmä, vaan pääosalle pyörä on vain liikkumisen muoto, ei matkan päätarkoitus. Tämä tarkoittaa, että haluja ja tarpeita on moneen lähtöön. Tutkimukset myös osoittavat, että pyörämatkailija on valmis poikkeamaan kauaskin suunnitellulta reitiltä riittävän vetovoimaisen kohteen perässä. Täten pääreitin tarjoaman selkärangan ympärille syntyy laajempi kudos palveluita, jotka toivottavasti kaikki pääsevät osaksi valtareitin tuomasta elinvoimasta.

Jokireitti tuo jokilaakson elämykset saavutettaviksi

Kokemäenjokilaaksoon syntyvä uusi pyörämatkailureitti, Jokireitti, julkaistaan pyöräilykaudeksi 2024. Reitille luodaan oma kotipesä (jokireitti.fi). Sivuston ja sen sisältämän karttaratkaisun valmistelee Ekokumppanit Oy. Reitille on myös luotu yhdessä alueen toimijoiden kanssa, moniääninen tarina ammattitarinallistajan ohjaamana. Tuota tarinaa tullaan käyttämään laajasti reitin markkinoinnissa, ja se auttaa myös erottautumisessa. Nautiskeleva ja kulttuurinnälkäinen pyörämatkailija kaipaa usein konkretian oheen tunnelmia ja ”paikan henkeä” – hetkiä, joissa pyöräilijä tuntee immersion alueeseen, sen ihmisiin ja tarinaan. Tarina myös avaa kokijan katsetta näkemään ympäristönsä hieman syvemmin.

100Bike-hankkeessa syntyneen Jokireitin elämä ei pääty hankkeen sulkiessa kansionsa joulukuussa 2024. Reitinvarren kunnat ovat olleet mukana reitin suunnittelussa, ja sen ympärille syntyy toivottavasti lisää yhteistyötä. Kauempaa saapuva pyörämatkailija ei katso kuntarajoja, ja toisaalta suuri osa reitille polkaisevista tulee myös lähialueilta, vapaa-ajanasukkaista ja kuntalaisista. Pyöräreitti ei ole vain elinkeino- ja matkailutoimintaa, vaan myös hyvinvointia, lähiliikuntaa ja liikennettä. Tahtotila on, että Jokireitti löytää paikkansa Suomen pyörämatkailureittien kartalla eräänä vetovoimaisena tähtenä. Tähän ei kuitenkaan varmasti ylletä heti, vaan tämä vaatii pitkäjänteistä työtä esimerkiksi reitin fyysisen ja digitaalisen ylläpidon osalta. Tärkeintä kuitenkin on reitistä viestiminen – vain siten reitti löydetään. Reitti ei hyödytä toimijoita, mikäli sitä ei muisteta aktiivisesti hyödyntää.

Pyörämatkailu on parhaimmillaan koukuttava sekoitus seikkailua ja vastuullista matkailua. Se mahdollistaa matkailijalle ainutlaatuisia kokemuksia sekä vailla vertaa olevan mahdollisuuden päästä sisälle niin kohteen kulttuuriin kuin huikeisiin maisemiin. Pyörän selässä tunnet tuulen, kohtaat tuoksut ja uppoudut ympäristön ääniin. Pyörämatkailu yhdistää kulttuurisen osallisuuden, ympäristötietoisuuden ja fyysisen harjoitteen myös silloin, kun alla on sähköavusteinen polkupyörä. Näistä syistä pyörämatkailu on ollut viimeiset vuodet huikeassa nosteessa, ja tähän myös Satakunta tarjoaa mainiot puitteet – tätä viestiä on osaltaan vienyt eteenpäin myös SAMKin Matkailun kehittämiskeskuksen 100Bike-hanke.

Tiesitkö tämän? 

  • Jokireitti yhdistää Järvien reitit -kokonaisuuden idässä Selkämeren elämysreittiin sekä euroopanlaajuiseen Eurovelo-reitistöön lännessä.
  • Pyörämatkailukeskus pyörittää Bikeland.fi-sivustoa, jolta löytyvät näppärästi kotimaiset pyörämatkailureitit ja pyöräily-ystävälliset palvelut.
  • Työsuhdepyörien määrä on huimassa nousussa! Nyt jo yli 70 000 suomalaista polkee työsuhdepyörällä!

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös