100BIKE – Pyörämatkailun kehittäminen Satakunnassa

100Bike-hanke on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on koordinoida ja yhtenäistää pyörämatkailuun liittyvien kehittämistoimien toteutusta Satakunnassa. Hanke tukee maakunnan matkailuyrityksiä ja muita pyörämatkailun toimijoita pyörämatkailijoille suunnattujen palveluiden kehittämisessä muun muassa parantamalla toimijoiden osaamista pyörämatkailusta ja kestävästä matkailusta. Lisäksi hankkeessa tähdätään reitistön kehittämiseen luomalla pyöräilyreitti Kokemäenjokilaaksoon ja suunnittelemalla jatkotoimia maakunnallisesti. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Ekokumppanit Oy.

Kesto

1.1.2022 – 31.12.2024

Kokonaisbudjetti

248 234 €

Euroopan maaseuturahasto

198 587,20 €

Muu julkinen rahoitus

49 646,80 €

Matkailu on yksi toimialoista, joihin koronapandemia on vaikuttanut voimakkaimmin maailmassa, Suomessa ja Satakunnassa. Vaikka koronapandemia on ollut matkailualalle kova isku, se on kuitenkin kasvattanut Satakunnan maaseudulla sijaitsevien luontokohteiden kävijämääriä. Myös erilaisten luontoaktiviteettien kuten pyöräilyn harrastaminen matkalla ja vapaa-aikana on kasvanut voimakkaasti. Ilmastovastuullisena matkailutuotteena pyöräily edistää vähähiilisyyttä ja yhä useampi matkailija haluaa matkailla kestävästi ja vastuullisesti. Muuttuneen kysynnän vuoksi ja matkailuyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi tarvitaan toimenpiteitä pyörämatkailun kehittämiseksi Satakunnassa.

Yhteystiedot:

Juhana Aalto
Projektipäällikkö
050 479 5211
juhana.aalto@samk.fi

Projektin tavoitteet

100Bike-hanke on yhteistyöhanke, jolla on kolme päätavoitetta:

  1. Yhtenäistää ja edistää pyörämatkailuun liittyvien kehittämistoimenpiteiden toteutusta Satakunnassa yhteistyön avulla
  2. Tukea maakunnan matkailuyrityksiä ja muita toimijoita pyörämatkailijoille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.
  3. Lisätä Satakunnan elinvoimaisuutta: parantaa Satakunnan tunnettuutta pyörämatkailukohteena, lisätä pyörämatkailua alueella sekä parantaa paikallisten asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Käytännön toimet

  • Pyörämatkailun toimijaverkoston kokoaminen Satakunnassa, kehittämistoimenpiteiden koordinointi ja yhteensovittaminen.
  • Pyörämatkailuun liittyvän tiedon ja osaamisen lisääminen toimijoiden keskuudessa sekä pyörämatkailun palveluiden synnyn edistäminen.
  • Reitistön ja palveluiden kehittäminen: pyöräilyreitin luominen Kokemäenjokilaaksoon ja jatkotoimien suunnittelu maakunnallisesti.

Partnerit

EU-logo.
SAMK logo.