Kokoomajulkaisu esittelee matkailun kehittämisen keskeiset teemat

8.1.2024Saila ValkeaniemiUutiset

Matkailun kehittämiskeskuksen kokoomajulkaisussa aiheina ovat toiminnan keskeiset teemat: kestävä kehitys, digitaalisuus, kansainvälistyminen, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä relevantit aiheet kuten hyvinvointi sekä ruoka- ja pyörämatkailu.

Punainen talo veden äärellä.

Matkailu on kasvava teollisuuden ala

Matkailu toimialana nähdään Satakunnassa potentiaalisena teollisuuden kasvualana. Sen kasvun edellytykset liittyvät matkailualan vaikuttavuuden esilletuomiseen ja arvostuksen nostamiseen, laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen, kotimaan ja ulkomaan matkailun tarpeet täyttävien matkailupalvelujen kehittämiseen, digitalisaation laajempaan hyödyntämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja matkailun ympärivuotisuuden kehittämiseen.

Matkailualaa ovat myllertäneet viime vuosina isot muutokset ja yritykset ovat kohdanneet erilaisia haasteita monitahoisesti. Nyt tilanne näyttää kuitenkin siltä, että on tullut käännös positiiviseen suuntaan. Tammi-marraskuussa 2023 kotimaisten rekisteröityjen yöpymisten määrä oli 16,1 miljoonaa ja ulkomaalaisten 5 miljoonaa, eli yhteensä 21 miljoonaa rekisteröityä yötä. Satakunnassa rekisteröityjä yöpymisiä oli tammi–marraskuussa 2023 386 762 kpl, joista kotimaisia majoittujia oli 334 663 kpl ja ulkomaisia 57 465 kpl. Yöpymisten määrä on siis samaa tasoa kuin aikaa ennen pandemiaa, vuotta 2019.

Ulkomaisten matkailijoiden määrä on vielä matalampi kuin ennen pandemiaa, mutta kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä on lisääntynyt. Matkailun elpymisen positiivista suuntaa tukevat myös talven 2023–2024 lentovaraukset, jotka ylittävät pandemiaa edeltävän tason tärkeimmillä markkinoilla.

Matkailulla on merkittäviä vaikutuksia alueen talouteen ja työllisyyteen

Matkailun kokonaiskysyntä kuvaa kotimaisten ja ulkomaisten matkailupalveluiden ja -tuotteiden ostamiseen käytettyä rahamäärää vuoden aikana. Satakunnassa matkailun kokonaiskysyntä oli 290 miljoonaa euroa (2021), josta kotimaisen kysynnän osuus oli 278 miljoonaa euroa. Jokainen Satakunnan matkailun liikevaihtoeuro tuo lisää 0,39 euroa liikevaihtoa muille aloille. Matkailu luo työpaikkoja palvelualoille ja on erityisesti huomioitavaa, että ala työllistää paljon nuoria ja maahanmuuttajia. Matkailussa Satakunnassa työskentelee n. 3.6 % kaikista työllisistä (2021), mikä tarkoittaa noin 3900 henkilöä.

Matkailun kehittymistä tuetaan hanketoiminnalla

Satakunnan ammattikorkeakoulu on toteuttanut maakunnassa matkailun tutkimus- ja kehittämistoimintaa satojen yrittäjien ja kumppaneiden yhteistyönä jo kymmenen vuoden ajan. Marraskuussa 2021 perustetun Matkailun kehittämiskeskuksen toiminnassa on keskeistä lisätä maakunnan elin- ja vetovoimaa huolehtimalla matkailusta elinkeinona; vahvistaa ja rohkaista matkailuyrityksiä kehittämään toimintaansa.

Kehittämiskeskus aktivoi matkailualan yhteistyötä käynnistämällä verkostoja ja yhdistämällä toimijoita. Toiminnan kautta satakuntalainen matkailutoimiala pysyy alan valtakunnallisen ja kansainvälisen kehityksen tahdissa. Kehittämiskeskuksen toiminta on ketterää ja yrityslähtöistä; tulokset hyödyntävät konkreettisina käytännön työkaluina alan toimijoita ja sidosryhmiä.

Panostuksia matkailun kehittämiseen tarvitaan ja nämä satsaukset tuovat alueelle konkreettisesti elinvoimaisuutta ja hyvinvointia monilla eri tavoin. Matkailun suuntana on kestävä ja turvallinen tulevaisuus - yhdessä mahdollistamme sen!

Jaa artikkeli

Lisää uutisia

Lue myös