Pysähdy, pohdi, toimi  -oppaalla yrittäjän omat supervoimat käyttöön

2.6.2023Minna KalliomäkiUutiset

Viime vuosien kovin poikkeukselliset olosuhteet ovat vaatineet kaikilta joustavuutta, uusia ajatus- ja ratkaisumalleja sekä kykyä säilyttää toiveikkuutta. Resilienssistä, muutoskyvykkyydestä, onkin tullut arkipäivää. Pysähdy, pohdi, toimi -oppaalla herätellään yrittäjää löytämään omat supervoimansa muutoksessa sekä itsetuntemuksen että liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

PYSÄHDY. POHDI. TOIMI. Kansikuva

Kun maailmassa tapahtuu suuria muutoksia, aiempaa vahvemman merkityksen saa yrittäjän kyky ennakoida ja sopeutua näihin muutoksiin sekä niiden vaikutuksiin omassa liiketoiminnassaan. Näissä tilanteissa yrittäjän resilienssi eli muutoskyvykkyys testataan. Usein yrittäjä on näissä haastavissa tilanteissa varsin yksin, ja juuri julkaistun oppaan tarkoituksena onkin olla siinä yrittäjän apuna: oppaan tavoitteena on sekä kannustaa ja antaa ideoita omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, että työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen.

Uusia näkökulmia hyvinvointiin ja liiketoimintaan

Opas kannustaa yrittäjää tarkastelemaan toimintaansa uusista näkökulmista sekä oivaltamaan erilaisia tapoja ja keinoja sopeutua muutokseen. Tavoitteena on myös, että oppaan avulla yrittäjän ajatustyö käynnistyy ja oivallus omista vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy. Tämä myös vahvistaa hänen pystyvyysuskoansa: yrittäjä voimaantuu toimimaan ja vaikuttamaan itse tulevaisuuteensa. Opasta ja sen tehtäviä yrittäjän on mahdollista hyödyntää haluamassaan järjestyksessä sekä laajuudessa. Opas soveltuu mainiosti myös yrittäjiä tukevien tahojen hyödynnettäväksi.

Oppaassa on kaksi toisiaan täydentävää osaa: yrittäjän (työ)hyvinvointi ja liiketoiminnan kehittäminen. Molemmissa osissa luvut rakentuvat kunkin teeman taustoittamisesta ja itsenäisistä pohdintatehtävistä. (Työ)hyvinvoinnin osiossa teemoina ovat muun muassa itsensä johtaminen, ajanhallinta, yrittäjän omat vahvuudet, arvot ja palautuminen. Liiketoiminnan kehittämisessä esitellään erilaisia työkaluja, joita hyödyntämällä yrittäjän on mahdollista hahmottaa liiketoimintansa nykytilaa sekä tulevaisuutta. Työkaluina ovat muun muassa SWOT-analyysi, Balanced Scorecard ja WHY-viesti.

Yrittäjän hyvinvointi ykköseksi

Varsin usein yrityksen menestys rakentuu pelkästään yrittäjän omalle osaamiselle ja tekemiselle. Tällöin yrittäjän hyvä työkyky ja työhyvinvointi ovat myös yritystoiminnan perusta. Ilman niitä yrityksellä ei ole mahdollisuutta pärjätä, ja tästä syystä yrityksen kestävän menestyksen takana on aina hyvinvoiva yrittäjä. ”Haluamme olla omalta osaltamme tukemassa yrittäjien hyvinvointia ja menestystä Pysähdy, pohdi ja toimi -oppaan avulla”, toteavat sen tekijät Minna Kalliomäki ja Saila Valkeaniemi.

Pysähdy, pohdi, toimi. Yrittäjän supervoimat käyttöön -opas löytyy kokonaisuudessa täältä: https://www.theseus.fi/handle/10024/798262

Pysähdy, pohdi, toimi. Yrittäjän supervoimat käyttöön -opas on tehty Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman RestarT: Matkailualan mikro- ja pienten yritysten muutos- ja sopeutumiskyvyn sekä työhyvinvoinnin lisääminen koronakriisissä -hankkeen aikana. RestarT -hankkeen tavoitteena on ollut nopeuttaa ja vahvistaa alan yritysten koronapandemian aiheuttamasta kriisistä johtuvaa toipumista ja näin turvata liiketoiminnan tuottavuutta, työhyvinvointia ja työpaikkoja. Hanketta on toteutettu Satakunnan ammattikorkeakoulun Matkailun kehittämiskeskuksessa 1.9.2021 alkaen ja se jatkuu elokuun 2023 loppuun. 

Jaa artikkeli

Lisää uutisia

Lue myös