Kehitetään: Vastuullisuus ruokamatkailussa – pienillä asioilla isoja vaikutuksia

15.5.2023Terja Wahlberg, Saila ValkeaniemiKehitetään

Vastuullisuuden kysymykset eivät ole helppoja varsinkaan kohonneiden raaka-ainekustannusten ja muiden kohonneiden kustannusten aikana. Ostaako lähellä tuotettuja vai sittenkin niitä kaukaa tuotettuja hiilijalanjäljiltään raskaita, mutta edullisempia tuotteita? Onko asiakas valmis maksamaan vastuullisuudesta esim. ruokalistan ruokien hinnoittelussa? Mitä merkitystä on matkailuyritysten ympäristösertifikaateilla? Pienillä valinnoilla voi olla isoja vaikutuksia niin matkailuyrityksen kuin matkailijankin toiminnassa.

Käsi pitää kiinni kuksasta ja kaataa siitä vettä järveen. Taustalla näkyy järven vettä.
Kuva: Harri Tarvainen, Visit Finland

Ruokamatkailussa paikallisuus, ruoka ja juoma ovat tärkeitä

Ruokamatkailulla tarkoitetaan sellaista matkailua, jossa matkailija matkustaa etenkin löytääkseen paikalliset maut ja niiden myötä paikan hengen. Ruokamatkailijan tärkein motiivi matkustaa ovat ruoka ja juoma sekä niihin liittyvät aktiviteetit. Ruokamatkailualan kansainvälinen kattojärjestö, World Food Travel Association arvioi, että jopa puolet maailman vapaa-ajanmatkustajista lukeutuvat ruokamatkailijoihin. Matkailun kehittämiskeskuksessa ruokamatkailua kehitetään yhdessä yritysten ja yhteistyöverkoston kanssa. Päätavoitteena on nostaa ruokamatkailu Satakunnan maakunnan vetovoimatekijäksi.

Ruokamatkailussa vastuullisuus voidaan jakaa ekologiseen, sosio-kulttuuriseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen.  Ekologinen vastuullisuus ruokamatkailussa tarkoittaa, että ruoan tuotannosta, valmistuksesta ja kulutuksesta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset sekä ruokahävikki pyritään minimoimaan. Käytännössä tämä tarkoittaa ruokapaikoissa muun muassa jätehuoltosuunnitelmien, kemikaaliluetteloiden ja kierrätysohjeiden laatimista tai ilmastoystävällistä ruokailua eli kasvisperäisten tuotteiden ja luomuruuan suosimista. Sosiokulttuurinen vastuullisuus ruokamatkailussa tarkoittaa erityisesti paikallisuuden ja lähiruoan arvostamista. Lisäksi se voi tarkoittaa sitä, että huomioidaan paikallisyhteisö osana omaa yritystoimintaa ja käytetään paikallista työvoimaa ja alihankintaa. Samalla turvataan kotimaista elintarviketuotantoa ja maaseudun elinvoimaisuutta. Monesti matkailuyritysten vastuullisuus näkyy asiakkaille esimerkiksi paikallisten raaka-aineiden, perinne- ja luomuruokien tai satokausiajattelun näkymisenä ruokalistalla. Taloudelliseen vastuullisuuteen sisältyvät muun muassa liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta huolehtiminen. Matkailuyrityksille tämä tarkoittaa myös työntekijöistä huolehtimista ja sitä, että lakeja ja työehtosopimuksia noudatetaan.

Miten valita vastuullinen toimija?

Matkailijat haluavat tehdä vastuullisia valintoja, mutta mistä voi tietää, toimiiko yritys vastuullisesti? Voiko sertifikaattiin luottaa vai ovatko ne vain viherpesua? Nämä kysymykset nousevat usein esiin pohdittaessa vastuullisuuskysymyksiä. Sertifikaatti on yritykselle ensisijaisesti johtamisjärjestelmä, työkalu, jonka avulla mitataan ja kehitetään oman liiketoiminnan kestävyyttä. Yritys voi toimia vastuullisesti myös ilman sertifikaattia, mutta toiminnan todentaminen jää tällöin puuttumaan. Sertifikaattien avulla yrityksissä konkretisoidaan vastuullisuustyö yksittäisiin tekoihin, joita mitataan. Vain näin saavutetaan jatkuva parantamisen malli ja luodaan kestäviä ratkaisuja. Matkailualan sertifikaatteja on Suomessa käytössä yleisesti parisen kymmentä ja kansainvälisesti useita satoja. Matkailijan on vaikeaa tunnistaa valtavasta valikoimasta, että mitä kriteerejä mikäkin sertifikaatti edellyttää. Mutta tuntematonkin sertifikaatti kertoo matkailijalle, että vastuullisuus asiat ovat yritykselle tärkeitä ja kestävyyden kehittämisen eteen tehdään töitä. Tutustumalla yrityksen viestintään, matkailija saa enemmän tietoa siitä, mihin yritys on sitoutunut vastuullisuustyössään.

Suomessa Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuvat. Sustainable Travel Finland -ohjelmassa suoritetaan seitsemän askeleen kestävän matkailun kehittämispolku, jonka yhtenä askeleena on laatia yritykselle ympäristöohjelma ja suorittaa ulkopuolisesti auditoivana ympäristömerkki (sertifikaatti). Matkailun kehittämiskeskuksessa kahdeksan yrityksen ryhmä on kehittänyt vastuullisen liiketoiminnan osaamistaan. Yritysryhmähankkeen avulla yritykset ovat hankkineet Ekokompassi ja EU Ecolabel -sertifikaatteja sekä aloittaneet STF-ohjelman suorittamisen.

Tiesitkö tätä Sustainable Travel Finland -ohjelmasta?

  • STF-merkin saavuttaneita kohteita on Suomessa 256 kappaletta huhtikuussa 2023.
  • Satakunnan alueella STF-merkki on myönnetty Scandic Porille, Kahvila-Ravintola Savipakarille ja Yyteri Resort & Campingille.
  • Voit tunnistaa STF-ohjelman hyväksymät sertifikaatit täällä

Matkailunkehittämiskeskuksen hallinnoimissa Gurmeeta, Satakunnan ruokamatkailun kehittämishankkeessa ja Matkailuyritykset vastuulliselle polulle-yritysryhmähankkeessa tuetaan yritysten kehittymistä vastuullisempaan liiketoimintaan.

Lähteet:
Visit Finland (2021): Kestävän ruokamatkailun opas
Sustainable Travel Finland-ohjelman tietoja

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös