Satakuntalaisia matkailuyrityksiä ja toimijoita haetaan mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelman polulle

23.5.2024Annika KoskenkorvaUutiset

Maaliskuun lopussa käynnistynyt ÄLYÄ Matkassa -hanke tukee Satakuntalaisia matkailuyrityksiä ja toimijoita kestävän ja älykkään matkailun kehittämisessä.

Auringonlasku.
Kuva: Maaseutuverkosto, Jyri Tiusanen

Miksi kehittää vastuullista toimintaa yrityksessäsi?

Vastuullisuus on keskeinen osa matkailualan toimintaa, ja matkanjärjestäjät sekä asiakkaat asettavat yhä tiukempia vaatimuksia matkailuyrityksille. Matkailualan investointien rahoittaminen edellyttää nyt entistä selkeämpää sitoutumista vastuullisuuteen. ELY-keskukset, rahoituslaitokset sekä yhteistyökumppanit vaativat yrityksiltä näyttöä vastuullisesta toiminnasta arvioidessaan rahoitettavia hankkeita tai alihankintaketjuja. STF-merkki tarjoaa kattavan tavan osoittaa yrityksen vastuullisuus ja sitoutuminen kestävään kehitykseen.

Vaikka yritys olisikin jo omaksunut vastuullisen toimintatavan, STF-merkin suorittaminen on tapa todentaa yrityksen kestävät käytänteet. Se viestii kaikille sidosryhmille, että yritys suhtautuu vastuullisuuteen vakavasti ja pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa kestävämmäksi.

Matkailuyritysten on nyt mahdollista tulla osaksi Visit Finlandin vastuullisen matkailun Sustainable Travel Finland (STF) -polkua. ÄLYÄ Matkassa -hanke valmistaa yrityksiä STF-polun läpikäymiseen järjestämällä maksuttoman neliosaisen webinaarisarjan syksyllä 2024.

Syksyn webinaarisarja:

Ti 3.9. STF Hub alusta.

STF Hub on sähköinen alusta, jolla STF-merkkiä haetaan. Se on myös erinomainen apuväline osaamisen kasvattamiseen omassa yrityksessä. Tässä valmennuksessa käydään ohjatusti läpi kaikki alustalla olevat seitsemän STF-polun askelta.

Ti 17.9. Simppeli sertifiointi.

STF-merkin edellytyksenä on, että matkailuyritys suorittaa jonkin vastuullisuutta todentavan sertifikaatin. Tässä käytännönläheisessä valmennuksessa kuulet selkosuomeksi matkailuyrityksille sopivimpien sertifikaattien erot, niiden vaatimukset sekä kädestä pitäen -ohjeet, kuinka niitä haetaan.

Ti 1.10. Kehittämissuunnitelma kuntoon!

STF-merkin saadaksesi sinun tulee työstää muutama pakollinen dokumentti vastuullisuustyöhösi liittyen. Näistä keskeisin ja tärkein on kehittämissuunnitelma, joka muodostaa suuntaviivat arjen tekemiselle. Tässä konkreettisin esimerkein täydennetyssä valmennuksessa saat selkeän kuvan kehittämissuunnitelman rakenteesta, vaadittavasta sisällöstä sekä apua sen laatimiseen.

Ti 15.10. Vauhtia vastuullisuusviestintään!

Vastuullisuustyö ilman huolellista ja hyvin suunniteltua viestintää vie hyvältä tekemiseltä tehoa. Tässä vastuullisuusviestinnän valmennuksessa saat käyttöösi konkreettiset työkalut, kuinka viestit eri kohderyhmille tiedottamalla, motivoimalla ja osallistamalla.

Lisätietoja:
Annika Koskenkorva
annika.koskenkorva@samk.fi
050 344 9315

ÄLYÄ Matkassa -hanke kehittää Satakunnan älykästä ja kestävää matkailua ajalla 1.3.2024–30.6.2026. Hanke tuottaa tietoa ja lisää Satakunnan matkailutoimijoiden, erityisesti yritysten, osaamista liiketoiminnan uusista teknologisista trendeistä, digitaalisista työkaluista ja tiedolla johtamisesta. Lisäksi hanke kehittää strategisesti Satakunnan matkailun tiedolla johtamista kohdetasolla. Hanke tuottaa tietoa ja lisää matkailutoimijoiden osaamista myös älykkäiden työkalujen integroinnista alan ympäristöjohtamisen tueksi sekä kestävän, resurssitehokkaan ja hiilineutraalin matkailun edistämiseksi.

Hanke on maaseuturahaston rahoittama ja sen toiminnallinen yhteistyökumppani on Visit Satakunta.

Logoja.

Jaa artikkeli

Lisää uutisia

Lue myös