Kehitetään: Eurooppalaista matkailun kehitystyötä koordinoimassa

15.3.2022Sanna-Mari RenforsKehitetään

Kansainväliset EU-rahoitteiset projektit ovat tärkeitä SAMKissa toimivalle Matkailun kehittämiskeskukselle, sillä niiden kautta voidaan taata maakunnan matkailun yhtenäinen kehitys suhteessa Euroopan muihin alueisiin. Samalla muualta Euroopasta voidaan tuoda Satakuntaan parhaita käytäntöjä ja oppia yhdessä ratkaisemaan alan ajankohtaisia haasteita.

Henkilö pitämässä puhetta puhujakorokkeella Science Meets Regions -tapahtumassa. Taustalla Euroopan karttakuva.
Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen Science Meets Regions -tapahtuma toi matkailun eurooppalaiset kärkitoimijat Poriin 2019. Kuva: Veera Korhonen.

Matkailun kehittämiskeskus linkittää Satakunnan ja eurooppalaisen matkailun kehittämistoiminnan yhteen

Jotta matkailua voidaan kehittää eurooppalaisessa yhteistyössä, tulee ymmärtää syvällisesti Euroopan unionin aluekehittämisen tavoitteet matkailussa. Euroopan unionin tasolla matkailun kehittämisen painopisteiksi nähdään alan kestävyys, resilienssi, digitaalisuus ja sosiaalisuus eli työllisyys ja osaamisen kehittäminen. Itämeren tasolla merialueesta tavoitellaan kestävää matkakohdetta, minkä vuoksi alueella rohkaistaan erityisesti kestävän matkailun kehittämiseen kohde- ja tuotetasolla sekä ns. vihreän ja digiosaamisen lisäämiseen.

Kansainvälisessä yhteistyössä kumppanuudet ovat menestymisen avain, sillä kansainväliset EU-projektit toteutetaan yleensä 5–13 kumppanin yhteistyössä. Tämän vuoksi Matkailun kehittämiskeskus on verkottunut laajasti erityisesti Itämeren alueella ja muualla Euroopassa. Kumppaneina on toisen ja korkea-asteen oppilaitoksia, julkishallinnollisia toimijoita kuten maakuntaliittoja sekä valtakunnallisia ja eurooppalaisia matkailualan katto-organisaatioita.

Suunniteltaessa projektia on tärkeä keskustella kumppanien kanssa syväluotaavasti siitä, mitä oikeastaan ollaan tekemässä. Vaikka kumppanit olisivatkin naapurimaista, ymmärrys kehittämisen kohteena olevasta teemasta saattaa olla hyvinkin erilainen eri maissa ja kulttuureissa. Lisäksi toiminnan taso kehitettävän teeman kuten kestävän kehityksen tai digitaalisuuden suhteen saattaa olla kirjava projektiin osallistuvissa maissa.  Nämä erot ovat tärkeitä ymmärtää heti projektin suunnitteluvaiheessa, jotta projektin aikana voidaan oppia toisilta ja yhtenäistää yhdessä käytänteitä Euroopan tasolla. Lisäksi erityistä pohdintaa vaatii Euroopan tason yhteinen haaste – mihin haasteeseen Euroopan matkailukentällä kyseisellä projektilla haetaan ratkaisua?

EU-lippuja salossa.
Kansainvälisessä EU-hankkeessa eri partnerimaista tulevat toimijat kehittävät yhdessä matkailua. Kuva: Pixabay

Miten Satakunnan matkailua on edistetty eurooppalaisessa yhteistyössä?

Matkailun kehittämiskeskus on toteuttanut, toteuttaa ja suunnittelee matkailun kehittämistoimintaa eurooppalaisessa yhteistyössä. Päättyneellä Euroopan unionin ohjelmakaudella 2014-2020 SAMK johti kolmea kansainvälistä matkailuprojektia Itämeren alueella.

Keskisen Itämeren BOOSTED-hankkeessa yhtenäistettiin matkailun liiketoimintaosaamista ja kehitettiin uusi opetussuunnitelma kolmen maan yhteistyössä. Keskisellä Itämerellä toteutetussa NatureBizz-hankkeessa puolestaan tarkasteltiin luontoyrittäjyyden osaamistarpeita Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa sekä luotiin luontoyrittäjien liiketoimintaosaamista vahvistava koulutuskokonaisuus. Näiden lisäksi koko Itämeren kattavassa BalticBlueMarinas-hankkeessa tunnistettiin vierasvenesatamien potentiaali ja kehittämistarpeet vetovoimaisina matkakohteina Itämerellä.

Talvella 2021-2022 Matkailun kehittämiskeskus koordinoi merellisen matkailun osaamisen kehittämistä Euroopan kylmillä merialueilla: Itämerellä, Pohjanmerellä ja Euroopan pohjoisella Atlantilla. Tässä käynnissä olevassa Skills4CMT-hankkeessa tunnistetaan merellisen matkailun muuttuvat osaamistarpeet, luodaan ja pilotoidaan yhteinen koulutuskokonaisuus.

Samanaikaisesti kehittämiskeskus rakentaa uusia verkostoja ja projekteja ajankohtaisten matkailualan tarpeiden kuten työllisyyden ja kiertotalouden vauhdittamiseksi kansainvälisessä yhteistyössä.

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös