Kehitetään: Vastuullisen matkailun kehittäminen Satakunnassa

11.2.2022Saila ValkeaniemiKehitetään

Nykyisin puhutaan paljon kestävästä kehityksestä monella toimialalla ja erityisesti matkailussa. Jotta matkailuyritykset pystyvät vastaamaan kuluttajien muuttavaan kysyntään ja kasvamaan jatkossa, tulee toimintojen nojata kestävän kehityksen periaatteisiin.

Ahlströmin ruukki Noormarkussa.
Kuva: Hanna Rissanen

Tutkimukset osoittavat, että vastuullisesti toimivien yritysten asiakastyytyväisyys ja koettu laatutaso ovat korkeampia. Yritykset saavat myös merkittäviä kustannussäästöjä energiasäästöjen kautta. Kuluttajat suosivat nykyisin vastuullisesti toimivia yrityksiä ja heidän palveluitaan.

Kestävä matkailu on kaikenlaista matkailua, jossa palveluiden tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat vastuullisemmalla tavalla. Vastuullisen matkailun kehitystyö kohdistuu ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja taloudelliseen vastuuseen pyrkien minimoimaan näiden kielteiset vaikutukset. Vastuullinen matkailu tarkoittaa "parempia paikkoja ihmisten elämiseen ja parempia paikkoja ihmisten vierailulle" – tässä järjestyksessä.

Matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia ovat mm. vesi- ja energiatehokkuus, jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö, paikallinen työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen väestön huomioiminen. Vastuullinen yritys antaa myönteisen panoksensa luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi, mahdollistaa palvelut fyysisesti rajoittuneille ihmisille, kohtelee asiakkaita tasavertaisesti sekä edistää matkailijoiden ja isäntien välistä kunnioitusta.

Satakunnassa vastuullista matkailua on kehitetty Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailun hankkeissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa jo usean vuoden ajan erilaisten koulutusten ja tietoiskujen keinoin. Syksyllä 2021 matkailun kehittämiskeskuksessa koottiin kahdeksan maaseutumatkailuyrityksen yritysryhmähanke, jossa yritykset kouluttautuvat vastuullisen matkailun osaajiksi laatimalla auditoitavat vastuullisuussuunnitelmat ja suorittamalla Sustainable Travel Finland -ohjelman, jonka Visit Finland on kehittänyt valtakunnallisen kehittämistyön tueksi. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Kristalliranta, Kaljaasi Ihana, Savipakari ja Ravintola Nacksby, Koivuniemen Herran Farmi, Korsuretket, Krookan Plassi, Vuojoen Kartano ja Elämyspuisto Huikee.

Vaikka pandemia on koetellut erityisesti matkailu- ja ravintola-alaa, panostavat yritykset kuitenkin rahallisesti ja henkilöresurssein kehittämiseen, jotta voisivat vastata asiakkaiden toiveisiin ja tuottaa palveluja laadukkaammin ja kestävämmin. Kuluttajien ja yritysten yhteistyöllä matkailu voi olla oikeasti kestävää ja oikein mitoitettuna matkailun hyödyt lisäävät hyvinvointia monella osa-alueella.

Tiesitkö tätä Sustainable Travel Finland -ohjelmasta?

  • Maksuton Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuvat.
  • Sustainable Travel Finland -ohjelmassa suoritetaan seitsemän askeleen kestävän matkailun kehittämispolku, jonka yhtenä askeleena on laatia yritykselle ympäristöohjelma ja suorittaa ulkopuolisesti auditoivana ympäristömerkki.
  • STF-merkin saavuttaneita kohteita on Suomessa 138 kappaletta tammikuussa 2022. Satakunnan alueella STF-merkki on myönnetty Scandic Porille.

Artikkelin lähteinä on käytetty Visit Finlandin julkaisuja.

Sustainable Travel Finland -logo

Jaa artikkeli

Kehitetään

Lue myös