Kehitetään: Lisää tunnettuutta Taikayöntielle yhteistyön voimin

20.1.2023Niina AaltoKehitetään

Huittisten, Punkalaitumen ja Urjalan maaseudun läpi kulkeva Taikayöntie on yksi Suomen virallisista matkailuteistä. Tie kulkee maalauksellisessa ja idyllisessä maalaismaisemassa. Taikayöntie on kuitenkin elänyt uinuvia vuosia ja kaipaa nyt reitin uudenlaista esittelyä nykypäivän kiinnostusten pohjalta. Tätä työtä tukee myös Taikayöntien Lumo -hanke.

Ilmakuva lumisesta maisemasta. Kuvan poikki menee valaistu autotie.
Suttilan nuorisoseuran organisoima Suomi 100 vuotta kynttilälyhtykulkue Taikayöntiellä

Taikayöntie on saanut nimensä Martti Innasen vuonna 1967 julkaistun ”Taikayö” nimisen kappaleen mukaan, joka kuvaa Urjalan ja Huittisten alueen maalaisromanttista maisemaa. Taikayöntien tunnettuus nojaakin osaltaan Innasen nostalgiseen kappaleeseen, mutta etenkään nuoremmat sukupolvet eivät ole kappaletta kuulleet. Taikayöntie tarvitseekin tien uudenlaista esittelyä tien tunnettuuden lisäämiseksi.

Taikayöntien saavutettavuutta halutaan parantaa ja matkailutielle perustaa toimijaverkosto

Tällä hetkellä Taikayöntiestä on lähes mahdotonta löytää enää tietoa digitaalisista lähteistä eikä matkailutiestä löydy ajantasaista karttaa digitaalisessa muodossa. Muuttuneet vierailukohteet ja tien varren toimijat eivät ole linkitettyinä matkailutiehen. Alueen toimijat eivät enää tunne toisiaan, eivätkä tee yhteistyötä. Tien kehittämisen verkosto on kadonnut.

Taikayöntien Lumo -hankkeessa kartoitetaan ja kootaan Taikayöntien toimijaverkosto asukkaista, yhdistyksistä, järjestöistä, tapahtumista, matkailu- ja kulttuurialasta sekä kuntien edustajista. Toimijaverkoston yhteistyö on keskeisin keino Taikayöntien brändin muodostamisessa. Yhteistyöllä pyritään varmistamaan se, että Taikayöntien matkailulliset sisällöt ovat laadukkaita, samansuuntaisia ja matkailijoiden tarpeita vastaavia. Toimijaverkoston yhteistyö on avain Taikayöntien ja tietä ympäröivän seudun kehittämistyöhön myös jatkossa.

Taikayöntien tunnettuutta parannetaan viestinnällä ja tempauksilla

Taikayöntielle tullaan perustamaan omat houkuttelevat verkkosivut, josta matkailija voi löytää helposti tietoa matkailutiestä. Hankkeen avulla Taikayöntien näkyvyyttä verkossa tullaan parantamaan ja tielle perustetaan ajantasainen digitaalinen kartta. Tien tunnettuutta pyritään myös lisäämään ideoimalla ja kokeilemalla alueen elävyyttä edistäviä ja osallistavia tapahtumia ja tempauksia. Näin kasvatetaan myös Taikayöntien alueen yhteisöllisyyttä ja etsitään tapoja saada alueen asukkaat ja lähimatkailijat osallistumaan.

Taikayöntien kehittämistyön jatkuvuus halutaan turvata

Tärkeää on varmistaa Taikayöntien kehittämistyö myös jatkossa. Taikayöntien Lumo -hankkeen aikana rakennetaan uudet toimintamallit ja -työkalut sillä tavalla, että ne ovat helposti jatkossakin saatavilla ja päivitettävissä. Taikayöntien toimijaverkoston yhteistyö on myös tässä avainasemassa.

Taikayöntiellä on matkailullista potentiaalia

Taikayöntiellä on valtavasti matkailupotentiaalia, joka tulee kehittämistyössä hyödyntää. Maalauksellisen peltomaiseman, jokilaakson ja idyllisten kylien läpi kulkeva kiemurteleva tie on kutsuva. Tiellä kulkiessa tunnistaa aidon maalaiselämän ja maalaiskyläfiiliksen. Taikayöntiellä on mahdollisuuksia tulla vetovoimaiseksi maaseutu- ja matkailukohteeksi, jolloin se lisäisi hyvinvoinnin lisäksi myös kuntien veto-, pito- ja lumovoimaa.

Tiesitkö?

  • Suomessa viralliset matkailutiet on merkitty yhtenäisillä, ruskeapohjaisilla kilvillä, joissa on teiden nimet ja matkailutien omat tunnukset. Matkailuteiden varsilta löytyy majoitusta, kulttuuria, ruokapaikkoja ja hienoja maisemia.
  • Taikayöntien maisemista Punkalaitumelta löytyy talonpoikaismuseo Yli-Kirra, joka on toiminut Mauri Kunnaksen rakastettujen Koiramäki-aiheisten lastenkirjojen ”Koiramäen talon” esikuvana.
  • Taikayöntiellä liikkuu paljon peuroja. Urjalassa peuroja esiintyy tiheimmin koko Suomessa.

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös