Kehitetään: Merellisen matkailun osaamisen kehittäminen

15.12.2021Jaana RuohoKehitetään

Rannikkoalueilla sijaitsevat kaikista suosituimmat lomakohteet ja erilaisten vesistöjen ympärille kehittynyt matkailu on yleisintä ja vanhinta pakettimatkailua. Teollinen vallankumous, joka alkoi Englannista 1700 ja 1800-lukujen vaiheessa, mahdollisti rannikkomatkailun syntymisen. Aluksi kyse oli terveysmatkailusta, jossa meriveden ja raikkaan meri-ilman uskottiin parantavan vaivoja.

Kaksi ihmistä varjoliitämässä veden yllä.
Kuva Jaana Ruoho

Aloimme SAMKissa perehtyä merellisen matkailun koulutuksiin vain huomataksemme, ettei sellaista oikeastaan ollut. Merellisen matkailun merkittävyydestä huolimatta juuri sen erityistarpeisiin liittyvää koulutusta ei löytynyt ja siksi päätimme tarttua toimeen.

Merelliseen ja rannikkomatkailuun liittyvän koulutuksen kehittämisen lähtökohta on alan erityispiirteiden huomioiminen koulutussisällöissä kuten rannikoiden haavoittuva asema ja eri ryhmien ristiriitaiset tavoitteet alueella. Lisäksi rannikkoalueiden ekosysteemi on usein hyvin herkkä.

Merellistä matkailua kehitettäessä on huomioitava paikallisten asukkaiden, kesäasukkaiden, eri teollisuuden alojen sekä myös ympäristön suojelun tarpeet. Näiden tarpeiden yhteensovittaminen kestävällä tavalla on keskeistä osaamista. Merellisen matkailun osaamistarpeissa korostuu kestävän ja vastuullinen matkailuliiketoiminnan kehittäminen ja sidosryhmäyhteistyö.

Vesi elementtinä ja toimintaympäristönä on erittäin vetovoimainen ja haasteena onkin nimenomaan alueiden vastuullinen käyttö ja sen kantokyvyn huomioiminen. Matkailutoimijoille erilaiset turvallisuusnäkökohdat, sääntelyn tuomat rajoitukset sekä paikoitellen myös saavutettavuusongelmat ovat tekijöitä joihin tulee kiinnittää huomiota.

Kaikki rannikkoalueita ei voida niputtaa samaan kastiin, sillä ne voidaan luokitella monella eri tapaan ja kaikilla niillä on omat erityispiirteenä, mahdollisuutensa ja haasteensa. Esimerkiksi Porin Yyterissä ja Kreikan Rodoksella on eri haasteet ratkaistavana.

Ensimmäinen merellisen matkailun koulutuksen kehittämishanke toteutettiin 2017-2019. Sen tuloksena syntyi alan erityispiirteisiin pureutuva merellisen matkailun moduuli, joka integroitiin kansainväliseen matkailun tutkinto-ohjelmaan. Moduulin jaksot kiinnostavat ja ovat saaneet kiitosta opiskelijoita. Matkailun kehittämiskeskus johtaa parhaillaan Erasmus+ SP Skills4CMT-nimistä hanketta (2020-2023), joka on kansainvälinen ja jossa alan koulutusta kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä.

Tiesitkö tämän?

  • Ensimmäiset rannikkokohteet syntyivät pienten kalastajakylien ja satamien ympärille.
  • Merellinen matkailu työllistää Euroopassa 3,2 miljoonaa ihmistä.
  • Euroopassa 51% majoituskapasiteetistä on keskittynyt alueille rannikkoalueille.

Jaa artikkeli

Kehitetään

Lue myös