Kehitetään: Tiedolla johtamisella on ankkuripaikka matkailun merellä

15.11.2021Jani NevarantaKehitetään

Matkailu on alana loistava pari tiedolla johtamiselle. Asiakkaat ja alan yritykset tuottavat merkittävän paljon dataa ja tietoa, joka on hyödynnettävissä liiketoiminnan ohjaamiseen. Monessa yrityksessä tämä arvokas tieto jää kuitenkin valjastamatta.

Ylhäältä kuvattu kuva laivasta.

Tiedolla johdettu yritys on etulyöntiasemassa muihin, tietoa hyödyntämättömiin yrityksiin nähden. Yrityksen päätökset perustuvat yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen tietoon. Tiedon avulla yritys pystyy luomaan johtopäätöksiä paljon syvemmällä ja laajamittaisemmalla tasolla kuin tunteella johdettu yritys. Kilpailulla matkailualalla tämä tiedolla johtamisen tuoma kilpailuetu on erityisen tärkeää ja sen avulla pienetkin pk-yritykset voivat saada huomattavan edun kehittäessään liiketoimintaansa. Tästä syystä tiedolla johtamisen jalkauttaminen Satakunnan matkailun pk-yrityksissä on yksi Matkailun kehittämiskeskuksen avaintavoitteista.

Matkailun kehittämiskeskuksen ensimmäisinä tavoitteina tiedolla johtamisen kehittämisessä on lisätä tietoisuutta ja luottamusta tiedolla johtamisen menetelmistä ja tuloksellisuudesta. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että tiedolla johtamisesta puhutaan mahdollisimman maanläheisesti. Tämän vuoksi kaikki tapahtumat ja materiaalit, joita Matkailun kehittämiskeskus järjestää tiedolla johtamisesta, muotoillaan käytännönläheisiksi ja alan tarpeet huomioon ottaen.

On myös olennaista tutkia alan yrityksien ja yrittäjien nykytilannetta tiedolla johtamiseen vaadittavassa teknologisessa osaamisessa. Teknologia ja tiedolla johtaminen kulkevat käsi kädessä, minkä vuoksi tietoteknisen osaamisen kehittäminen on tärkeää. Webinaarit ja seminaarit, opasteet ja pilotointi eri tietolähteistä, työkaluista ja johtopäätöksien oikeanlaisesta tulkinnasta ovat välttämättömiä, jotta pk-yrityksillä on riittävät valmiudet lähteä harjoittamaan tiedolla johtamista itse.

Tiedolla johtamisen jalkautuminen pieniinkin matkailualan yrityksiin on osa nykyvuosikymmenen murrosta. Koronapandemia on osittain kiihdyttänyt tätä prosessia, mutta on väistämätöntä, että tiedolla johtamisellakin on isompi rooli jokaisen yrityksen arjessa tulevaisuudessa. Ennen sitä, Matkailun kehittämiskeskuksella on ankkuripaikka sille valmiina.

Jaa artikkeli

Kehitetään

Lue myös