Kehitetään: Tutkimustoiminnan avulla mahdollistetaan monipuoliset oppimisympäristöt

13.4.2022Jonna HuuhkaKehitetään

Ammattikorkeakoulujen yhtenä tehtävänä on tuottaa tärkeää tutkimustietoa. Tähän tehtävään vastaa mainiosti Matkailun kehittämiskeskus, joka tuottaa uutta tietoa ja uudenlaisia ratkaisuja matkailuun. Tiedosta hyötyvät ensisijaisesti matkailun toimijat, mutta hyvin usein myös opiskelijat. Ja mikä hienointa, opiskelijoilla on myös mahdollisuus päästä mukaan tuottamaan tätä tietoa.

Kuuden henkilön kädet päällekkäin asetettuina tiimityön merkiksi. Taustalla työpöytä, jossa papereita ja tietokone.

Tutkimustoiminta integroituna opetukseen tarjoaa mahdollisuuden oppimisympäristöön, joka on opiskelijan kannalta mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Kehittämishankkeet ovat monialaisia ja tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden yhteistyöhön ja uuden oppimiseen monin eri tavoin. Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetyönsä Matkailun kehittämiskeskuksen hankkeeseen, osallistua opintojaksoilla tuottamaan arvokasta tietoa hankkeiden tarpeisiin, suorittaa harjoittelun hankkeessa tai päästä kuulemaan luennoilla, minkälaista hanketyöskentely on ja millaista ajankohtaista tietoa hankkeista on saatu.

Esimerkiksi projektitoiminnan perusteita voidaan opettaa opiskelijoille esittelemällä Matkailun kehittämiskeskuksen hankkeiden projektisuunnitelmia, selostamalla hankkeiden tavoitteita, mittareita ja aikatauluja. Esimerkit hankkeista konkretisoivat kurssilla opitut käsitteet opiskelijoille. Vuonna 2021 ensimmäisen vuoden International Tourism Management -opiskelijat pääsivät tutustumaan muun muassa Skills4CMT-hankkeen projektisuunnitelmaan, kokouskutsuihin, aikataulutukseen ja viestintään.

Kun projektitoiminnan perusteet on hallussa, mikä olisikaan hienompaa opiskelijan kannalta kuin päästä toteuttamaan projekti! Esimerkiksi vuonna 2021 kolmannen vuoden matkailun opiskelijat toteuttivat projektit, jotka tuottivat tärkeää tietoa lähiruokailua edistävään #GastroSatakunta-kokonaisuuteen, joka oli osa Satakunnan matkailun kasvuhanketta. Opiskelijoiden tehtävänä oli muun muassa suunnitella Satakuntaan sijoittuva ruokamatkailutuote, kehittää sosiaalisen median markkinointisuunnitelmaa ja selvittää ruokamatkailijoiden kävijäprofiileita.

Usein hankkeet tarjoavat myös mahdollisuuden päästä mukaan käytännön tehtäviin kuten tapahtumiin ja työpajoihin. Opiskelijoita tarvitaan laatimaan ohjeistuksia esimerkiksi Poriin matkustamisesta, opastamaan vierailijoita tapahtumapaikalla ja hoitamaan juoksevia asioita tapahtumapäivänä. Näin opiskelijat pääsevät itse osallistumaan tapahtumiin ja saavat arvokasta käytännön kokemusta. Keväällä 2022 matkailun ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat olleet mukana kansainvälisen COST Action DAMOCLES -hankkeelle järjestettävän vierailupäivän suunnittelussa ja pääsevät syksyllä tarttumaan härkää sarvista hankkeen työpajapäivänä Porissa.

Hankkeiden kautta opiskelijat saavat myös yhteyden työelämään. Usein hankkeissa on mukana työelämän edustajia, joiden kanssa toimiminen tarjoaa opiskelijoille hyvää esimakua työelämän toimintatavoista. Tämä on oiva mahdollisuus päästä kokemaan, miten työelämässä toimitaan, ja miten vaikkapa yhteydenpito eri toimijoiden kanssa hoidetaan.

Hankkeissa kehitetään myös mielenkiintoisia opintokokonaisuuksia, joista opiskelijat hyötyvät. Skills4CMT-hankkeessa suunnitellaan merellisen matkailun kehittämiseen opetusresursseja, jotka tulevat tarjolle myös matkailun alan opiskelijoille. Tämä hanke on malliesimerkki siitä, miten kehittämiskeskus ja opetus työskentelevät käsi kädessä.

TKI-toiminnan kytkeminen ammattikorkeakoulujen opetukseen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden rakentaa monipuolisempia oppimisympäristöjä, joista hyötyvät kaikki osapuolet.

Tiesitkö tämän?

  • Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti työelämän kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.
  • TKI-integrointi on opiskelijoiden oppimista edistävää toimintaa, joka hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä.
  • TKI-integraatio lisää yhteistyötä työelämän kanssa.
  • Integroinnin nähdään vahvistavan opetuksen laatua.

Jaa artikkeli

Kehitetään

Lue myös