Kehitetään: Vihreät, sosiaaliset ja digitaaliset taidot matkailualan tulevaisuuden tarpeisiin

21.10.2022Sanna-Mari Renfors & Olena de Andres GonzalezKehitetään

Osaaminen ja sen kehittäminen ovat työvoimavaltaisella matkailualalla kriittinen kilpailutekijä. Tällä hetkellä alan toimintaympäristön muutokset kuten digitalisaatio ja kestävä kehitys sekä sosiaaliset haasteet ja mahdollisuudet edellyttävätkin osaamisvajeisiin vastaamista ja osaamisen päivittämistä nopealla aikataululla.

Kolme henkilöä katselee maailmankarttaa.

Koronapandemia edisti merkittävästi matkailualan digitalisaatiota ja digitaitojen kehittymistä yritysten sopeuttaessa toimintaansa kannattavuuden säilyttämiseksi ja muuttuvien asiakasryhmien tavoittamiseksi. Digitaalisaatiolla ja digitaidoilla on tärkeä rooli myös matkailualan elpymisen nopeuttamiseksi pandemian jälkimainingeissa. Uudet teknologiat, kuten tekoäly (AI), robotisaatio, virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) vaikuttavat jatkossakin liiketoimintamalleihin, työpaikkoihin ja matkailualan kehittymiseen laajasti.

Lisäksi alalla vaaditaan enemmän ns. vihreitä taitoja, jotta työntekijät voivat toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja vähentää alan toiminnasta koituvia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tämän vuoksi esimerkiksi vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden edistäminen sekä ilmastonmuutokseen vastaaminen alalla edellyttävät erikoistunutta tietoa ja osaamista.

Matkailualalla tarvittavassa osaamisessa näkyy selkeästi myös toimintaympäristön muutos sosiaalisesta näkökulmasta. Esimerkiksi iäkkäämpien matkailijoiden määrä kasvaa väestörakenteen muuttuessa. Alalla halutaan huomioida yhä laajemmin myös kaikkien väestöryhmien mahdollisuudet matkailla ja kokea elämyksiä. Samalla matkailuala on yksi toimialoista, joilla työvoima liikkuu eniten johtaen monikulttuurisiin työyhteisöihin.

Yhteenliittymällä resursseja matkailualan osaamisen kehittämiseen

Pact for Next Tourism Generation Skills (PANTOUR) on matkailualan osaamisyhteistyön yhteenliittymä Euroopassa, jonka tarkoituksena on luoda uusia strategisia lähestymistapoja ja yhteistyötä ammattitaitojen kehittämiseksi matkailualalla. Yhteenliittymällä pyritään korjaamaan kyseisiä matkailualan osaamisvajeita Euroopassa, jotka haittaavat sen kasvua, innovointia ja kilpailukykyä.

Käytännössä yhteenliittymä rakentaa innovatiivisia ratkaisuja matkailualan osaamistarpeisiin vastaamiseksi Euroopassa. Näihin ratkaisuihin sisältyvät mm. yhteiseurooppalaisten alan opetussuunnitelmien ja ammattiprofiilien laadinta, työkalujen luonti osaamisen monitorointiin sekä täydennys- ja uudelleenkoulutukseen ja yhteiseurooppalainen strategiatyö alan osaamisen kehittämiseksi.

Yhteenliittymä rakentaa siten monia työkaluja alan osaamisen kehittämiseksi, jotka hyödyttävät alan oppilaitoksia, työntekijöitä ja työnantajia. Työkaluissa kiinnitetään erityistä huomiota työvoiman uudelleenkouluttamiseen ja ammattitaidon parantamiseen tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi. Toiminnasta arvioidaan olevan hyötyä jopa yli 10 miljoonalle eurooppalaiselle.

Tiesitkö?

  • Matkailualan osuus maailman työpaikoista oli 10 prosenttia vuonna 2018. Kun otetaan huomioon työpaikat matkailualaan suoraan liittyvissä ammateissa, kuten majoitusalalla, lentoyhtiöissä ja liikenteessä, ala työllistää noin 119 miljoonaa ihmistä kaikkialla maailmassa. Jos tähän lisätään työpaikat muissa näitä toimintoja tukevissa ammateissa, määrä nousee 313 miljoonaan. Tämä on joka kymmenes maailman työntekijöistä.
  • Matkailuala tarjoaa toimeentulon ihmisille maaseutualueilla, joissa ei useinkaan ole muita työpaikkoja.

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös