Kehitetään: Ruokamatkailusta Satakunnan vetovoimatekijä

15.11.2022Terja Wahlberg & Soile VahelaKehitetään

Ruoka on tärkeä osa matkailua. Monesti matkoilta päällimmäiseksi mieleen ovat jääneet hienot hetket ravintoloissa ja kahviloissa tai vaikkapa maatiloilla ja toreilla vietetyt maisteluhetket. Satakunnasta löytyy upeita ruokamatkailukohteita ja elintarviketeollisuutemmekin on Suomen kärkeä. Ruokamatkailun kehittäminen ja tunnettuuden lisääminen ovat kuitenkin vielä jääneet maakunnassamme alkukehittelyn asteelle.

Savustettu siika ruokapöydässä.
Kuva: Visit Finland

Satakunnan ruokamatkailun vahvuudet ja mahdollisuudet

Satakunnassa on huomattavia vahvuuksia sekä ruokakulttuurin että ruoka- ja elintarviketuotannon ja ruokaketjun suhteen. Maakunnassa on panostettu vahvasti ruokaketjun kehittämiseen, mutta ruokamatkailun näkökulmasta Satakunta on jäänyt vielä alkumetreille eikä ruokamatkailua ole nostettu maakunnan vetovoimatekijäksi.

Satakunnan alueen matkailuyrityksille ja -toimijoille tehdyn kyselyn (21.1.-6.2.2022) sekä työpajojen mukaan ruokamatkailun kehittämisen ensisijaisiksi toimenpiteiksi toivottiin Satakunnan ruokamatkailubrändin tunnettuuden lisäämistä, laajaa toimijoiden välistä markkinoinnillista yhteistyötä, ruokaan liittyviä tuotteita ml. reittejä ja tapahtumia sekä lähiruoan saatavuuden parantamista ja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden lisäämistä ruokamatkailussa. Mahdollisuuksina ruokamatkailun kehittymiselle nähtiin mm. monipuoliset ja hyvät raaka-aineet, yhteistyön ja tunnettuuden lisääminen, perinneruokien esiintuonti ja modernisointi sekä lähiraaka-aineiden käytön lisääminen.

Brändäystä, ruokamatkailureittejä, tapahtumia ja tuliaisia

Satakunnassa on tarve yhtenäiselle ruokamatkailubrändille. Parhaiten se toteutuu yhteistyöllä eri toimijoiden kesken, laadukkailla ja tarinallisilla markkinointitoimenpiteillä sekä ylpeydestä oman maakunnan tuotteita ja palveluita kohtaan.

Satakuntalainen lähiruoka ja maakunnalliset maut nostetaan matkailijan lautaselle mm. uudistamalla ja tarinallistamalla perinneruokien reseptejä. Ruoka liitetään osaksi matkailua yhdistämällä yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa kiinnostavat sisällöt viestinnällisiksi kokonaisuuksiksi sekä rakennetaan teemakohtaisia ruokareittejä matkailijoille. Ruokaan liittyviä kokemuksia matkailija voi vielä kotonaankin muistella laadukkaiden satakuntalaisten tuliaisten muodossa.

Ruuan ympärille on jo kehitetty Satakunnassa erilaisia tapahtumia, mutta uusiakin mahtuu varmasti mukaan ja vanhoja voidaan kehittää.

Gurmeeta – Satakunnan ruokamatkailun kehittämishanke

Gurmeeta-hankkeen päätavoitteena on nostaa ruokamatkailu Satakunnan maakunnan vetovoimatekijäksi. Hanke vahvistaa Satakunnan asemaa valtakunnallisena ruokamatkailumaakuntana hyödyntäen maakunnan perinneruokakulttuuria sekä ruoan- ja elintarviketuotannon vahvuuksia. Tärkeä osa hanketta on edistää maakunnassa tuotettavan ruoan ja elintarvikkeiden sekä luonnontuotteiden kestävää hyödyntämistä keskeisenä osana ruokamatkailua.

Muita tavoitteita hankkeella on mm. tiivistää ruokamatkailun verkostomaista, aktiivista yhteistyötä Satakunnassa, jalkauttaa Visit Finlandin ruokamatkailustrategiaa Satakuntaan, edistää lähiraaka-aineiden käyttöä sekä koota ruokamatkailutuotteet ja -palvelut digitaalisesti löydettäviksi ja houkutteleviksi valmiiden reittikokonaisuuksien avulla.

Tiesitkö?

Satakunnan merkitys suomalaisen ruuan tuotannossa on merkittävä:

  • Puolet suomalaisesta broilerin ja kalkkunan lihasta tuotetaan Satakunnan alueella.
  • 75 % teollisuuden käyttämistä kasviksista kasvatetaan Satakunnassa.
  • Suomalainen sokeri tuotetaan noin 150 km säteellä Säkylästä ja jalostetaan Säkylässä.
  • Monet tunnetut suomalaiset elintarvikebrändit ovat satakuntalaisia (esim. Kariniemen, Apetit).

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös