Tutkimuksella tietoa matkailualan kehittämiseen

4.10.2022Sanna-Mari RenforsUutiset

Yksi Matkailun kehittämiskeskuksen tehtävistä on uudistaa matkailualaa tuottamalla tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka tukee matkailuelinkeinon ja alan korkeakoulutuksen kehittämistoimenpiteitä. Viimeisen vuoden aikana kehittämiskeskuksen tutkimuskohteina ovat olleet matkailualan osaamistarpeet, koronapandemian aiheuttamat muutokset matkailualan liiketoiminnassa ja kiertotalous matkailussa.

Euroopan kartta, jonka päällä sydämenmuotoisia Euroopan maiden lippuja.

Koronapandemian vaikutusta matkailijoiden käyttäytymiseen tarkasteltiin yhteisesti Suomessa, Virossa ja Latviassa. Tulokset osoittavat, että pandemian vaikutuksia kyseisissä maissa voidaan luonnehtia hyvin samanlaisiksi. Luontokohteiden kävijämäärät nousivat, usein kantokyvyn rajoille. Samalla matkailukysyntä laajentui perinteisten sesonkien ulkopuolelle ja vähemmän tunnettuihin kohteisiin. Matkailuyritykset puolestaan reagoivat muuttuneeseen kysyntään uudistamalla tuotteitaan ja palveluitaan. Matkustusrajoitukset aiheuttivat siten ns. dominoefektin: se muutti kuluttajakäyttäytymistä, mikä puolestaan johti yritysten liiketoiminnan muuttumiseen.

Sanna-Mari Renfors sekä Ilze Grinfelde.
Matkailun kehittämiskeskuksen tutkimuspäällikkö Sanna-Mari Renfors sekä tutkijakollega Ilze Grinfelde Vidzeme University of Applied Sciences Latviasta.

Matkailun osaamistarpeita tunnistettiin haastattelemalla 89 matkailualan toimijaa, erityisesti yrittäjiä ja kohdeorganisaatioita Suomessa, Virossa, Latviassa, Irlannissa ja Hollannissa. Tulosten mukaan alalla korostuu koronapandemian myötä taito hallita riskejä ja muutoksia sekä suunnitella ja johtaa liiketoimintaa strategisesti ja pitkäjänteisesti. Lisäksi matkailukohteiden kokonaisvaltainen johtaminen ymmärtäen näiden systeeminen luonne on yhä tärkeämpää. Lisäksi ilmastonmuutos ja sen vaikutukset matkailualaan sekä kestävän kehityksen periaatteiden integrointi yritysten toimintaan nähtiin olennaisiksi osaamistarpeiksi.

Kiertotalous matkailututkimuksessa on melko uusi aihe, minkä vuoksi tutkimuksen avulla haluttiin selvittää sen kehittämistarpeita. Tulosten mukaan kiertotaloutta matkailussa on lähestytty aikaisemmin yritystasolla, erityisesti hotelleissa ja ravintoloissa. Uusia teemoja matkailun kiertotaloudessa ovat kiertotalouden huomiointi matkailukohteen ja sen arvoketjujen johtamisessa, matkailijoiden kiertotalouskäyttäytyminen sekä digitalisaation mahdollisuudet sen edistämisessä. Näkökulmaa tulisi siten siirtää enemmän mikrotasolta makrotasolle.

Kehittämiskeskus on esittänyt tutkimustuloksia syyskuussa 2022 seuraavissa kansainvälissä konferensseissa: International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Protected and Recreational Areas ja Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research. Lisäksi se julkaisi artikkelin matkailun kiertotaloudesta tuoreessa Matkailututkimus-lehdessä.

Keskus jatkaa tutkimustyötä seuraavan vuoden aikana erityisesti eurooppalaisessa matkailualan PANTOUR-yhteenliittymässä, jossa tuotetaan kymmenen maan yhteistyössä tutkimustietoa mm. alan eurooppalaisen osaamisstrategian kehittämiseksi.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös