Euroopan Unioni. Euroopan sosiaalirahasto.

#MATKAAN – Nuorten työllistymisen edistäminen koronapandemiasta kärsivällä matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalla

Tukea alan työvoiman kohtaantohaasteisiin!

#MATKAAN-hanke on päättynyt 31.12.2023. Sivustoa ei aktiivisesti päivitetä. 

Kesto

1.5.2022 – 31.12.2023

Kokonaisbudjetti

167 962€

Euroopan sosiaalirahasto

134 369€

Muu julkinen

33 593€

Työvoimavaltaiset palvelualat kuten matkailu-, majoitus- ja ravintola-ala ovat yksi suurimmista nuorten työllistäjistä. Alan korostuneen sosiaalisen roolin vuoksi koronapandemia onkin vaikuttanut merkittävästi nuorten työllisyyteen. Alan koulutuksen omaavat ja vastavalmistuvat nuoret ovat alttiina korkeammalle työttömyysriskille, ja he kohtaavat voimakasta epävarmuutta alan työmarkkinoille pääsyssä ja integraatiossa. Alan työllisyyden haasteet ovat kuitenkin moninaiset, sillä pandemian vuoksi monet alan työntekijät ovat myös vaihtaneet alaa. Alan elpyessä sitä vaivaa työntekijäkadon vuoksi merkittävä työvoimapula, joka haittaa alan uudelleen kasvamista.

Yhteystiedot

Teija Nuurma
Projektipäällikkö
050 345 0928
teija.nuurma@samk.fi

Projektin tavoitteet

Päätavoitteena on tukea nuorten työllistymistä koronapandemiasta kärsivällä matkailu-, majoitus-, ja ravintola-alalla. Päätavoite jaetaan kolmeen alatavoitteeseen:

  1. Lisätä nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia valmiuksia heidän työllistymisensä edistämiseksi satakuntalaisiin matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työpaikkoihin.
  2. Vauhdittaa Satakunnan matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan työnantajien ja nuoren työvoiman kohtaamista tähdäten kestäviin rekrytointeihin.
  3. Edistää koordinoidusti relevanttien toimijoiden yhteistyötä nuorten työllistymisen tukemiseksi alalle.

Käytännön toimet

  • Nuorille työnhakijoille (20 hlöä) suunnattu valmennussarja tietoisuuden lisäämiseksi alan ura- ja työllistymismahdollisuuksista sekä työelämävalmiuksien, itsensä johtamis- ja urasuunnittelu- sekä työnhakutaitojen kehittämiseksi.
  • Alan työnantajien ja nuorten työnhakijoiden kohtauttaminen erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien sekä tapaamisten kautta.
  • Alueellisen yhteistyöverkoston rakentaminen nuorten työllistymisen tukemiseksi alalle

Hankkeen tuottamat materiaalit

Euroopan Unioni. Euroopan sosiaalirahasto.
VipuvoimaaEU 2014 2020 Rgb
Matkaan Logo