Kehitetään: Uraohjausta ja verkostoitumista  

24.10.2023Teija NuurmaKehitetään

Koronapandemian vaikutukset johtivat työttömyyden kasvuun hotelli, - ravintola, - ja matkailualalla Satakunnassa ja koko Suomessa, joten alan työvoimapula on nuorille hyvä mahdollisuus työllistyä. Koulutuksen tulisi panostaa opiskelijoiden työnhakuosaamiseen, jotta he osaisivat myydä itsensä paremmin alan töihin, ja työnantajien panostaa alan imagoon houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Uraboost WorkBookin kansi. Karttakuva jossa, auto.

Jos katsotaan kauemmas tulevaisuuteen, nuoret ovat tulevaisuuden johtajia, eivätkä pelkkiä kiireapulaisia. Otettaessa harjoittelija yritykseen, heihin kannattaa suhtautua kuin he voisivat olla yrityksen tuleva toimitusjohtaja, ja ohjata häntä parhaansa mukaan. Sitoutunut työnantaja panostaa enemmän pätevään perehdyttämiseen, kuin odottaa saavansa heti valmista henkilökuntaa töihin. Saadakseen osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä työnantajien tulisi panostaa huolelliseen ja monipuoliseen perehdyttämisohjelmaan.

Opastusta itsetuntemukseen, työnhakutaitoihin ja työelämään

Syyskuussa 2023 julkaistua Uraboost Workbook opasta voi hyödyntää uraohjaukseen, sparraukseen ja valmennukseen matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan tuleville tekijöille. Työnhakija voi etsiä harjoittelupaikkaa, osa-aikatyötä, keikkatyötä, kesätöitä tai työpaikkaa.

Matkailu-, majoitus- ja ravitsemusalalla tarvitaan erityisesti palveluhenkisyyttä, sosiaalisia taitoja, yhteistyötaitoja ja joustavuutta, joita ei ole välttämättä päässyt harjoittelemaan koronan aiheuttaessa rajoituksia. Uusia muotoja työnhakuun on esimerkiksi videomuodossa oleva ansioluettelo, jonka voi liittää hakemukseensa. Myös LinkedIn on lisännyt suosiotaan työssä verkostoitumiseen ja työnhaun muotona. Opasta ja sen tehtäviä on mahdollista hyödyntää haluamassaan järjestyksessä sekä laajuudessa. Oppaan harjoituksia on pilotoitu Sataedussa Kankaanpään, Ulvilan ja Kokemäen HoReCa alan, lähinnä ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien, opiskelijoille. Luennoilla harjoittelimme esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, etsimme työminän omia vahvuuksia ja heikkouksia, mietimme omaa urapolkuamme eteenpäin, kävimme läpi erilaisia teitä työllistymiseen ja mietimme miten tärkeitä säännöt ovat. Mielenterveys työelämässä ja arjessa oli suuri osa harjoitteita.

Verkostoituminen on yksi tulevaisuuden osaamistarpeista

Tulevaisuuden osaamistarpeet keskittyvät digitalisaatioon, ongelmanratkaisukykyyn, muutoskyvykkyyteen ja palveluiden kehittämiseen sekä tiedon hankintaan. Nämä seikat tulee ottaa huomioon sekä toisen asteen että korkeakouluasteen koulutuksissa ja niiden suunnittelussa. Tarpeisiin osaltaan vastaavat oppilaitosten koordinoimat hankkeet, mutta toiminnan jatkuvuuden kannalta yhteistyön merkitys nousee arvoonsa. On tärkeää, että alan sidosryhmät tekevät yhteistyötä ja kehittävät innovatiivisia strategioita matkailu- ja ravitsemusalan elpymisen ja uudistumisen tukemiseksi Satakunnassa.

Yhteistyöverkoston rakentaminen Satakunnan alueen matkailu-, hotelli- ja ravitsemisalan toimijoiden kesken on aloitettu syksyllä 2023, nuorten työllistymisen tukemiseksi ja markkinoiden kohtaanto-ongelmaa lievittääkseen. Tietojen vaihto, kokemusten jakaminen, keskustelu sekä yhteisen toiminnan suunnittelu ovat tulevan Satakunnan HoReCa-alan työmarkkinoiden yhteistyöryhmän eli SaMaTyö-ryhmän keskeisiä tehtäviä.

Tiesitkö tämän? 

  • Uraboost Workbook opas on luettavissa #Matkaan hankkeen nerttisivuilta sekä Theseuksesta
  • TE-live tarjoaa rekrytoinnillesi näkyvyyttä, säästää aikaasi ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan. Te-live-lähetyksissä kuulet työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä työpaikoista ja millaista työn tekeminen todella on. Saat syvällisemmän kuvan vapaista työpaikoista ja millaisia työntekijöitä etsitään. Etsi Satakunnan alueen lähetyksiä osoitteesta https://te-live.fi/ 
  • Katso tallenne “Etsitkö työtä tai tekijää? Matkailu- ja ravitsemisalan erikoislähetys” TE-infolivelähetyksestä verkkosivulla  https://te-live.fi/lahetykset/1CK5K81Sc 

Satakunnassa on käynnissä työllistämisen ja perehdyttämisen tukena olevia hankkeita. Matkailun kehittämiskeskuksen ESR-rahoitteinen #MATKAAN-hanke tukee nuorten työllistymistä HoReCa-alalla Satakunnassa ja vauhdittaa työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista. Hankkeessa on kehitetty nuorten työnhakijoiden tietoisuutta alan ura- ja työllistymismahdollisuuksista, heidän työelämävalmiuksiaan, itsensä johtamis- ja urasuunnittelu- sekä työnhakutaitojaan henkilökohtaisen ohjauksen ja yhteisen valmennussarjan avulla syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Osittain valmennusmateriaaleista tuotettiin sähköinen nuorille kohdistettu opaskirja ”Työllisty matkailu-, hotelli- ja ravintola-alalle” eli Uraboost Workbook, jota nuoret työnhakijat ja heidän sidosryhmänsä voivat hyödyntää hankkeen aikana ja jälkeen.

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös