Kehitetään: REKRYBOOST 2023 – tapahtuma vastaamassa matkailualan työvoimahaasteisiin

28.2.2023Anne PaavilainenKehitetään

Matkailualan vetovoimaisuutta ja samaan aikaan pitovoimaa on saatava kasvatettua, jotta suunta työvoiman riittävyydestä alalla saadaan käännettyä. Matkailualoilla haasteet työvoiman saatavuudessa vaihtelevat hyvin paljon ja syyt ovat moninaisia. Muun muassa työn sijainti maaseudulla, kausiluonteisuus ja työsuhteiden epätyypillisyys ovat haasteita, joiden ratkaisemiseksi tehdään aktiivisesti työtä.

Lähikuvaa messujen luennosta. Ihmisiä istuu penkkiriveissä kuuntelemassa puhe-esitystä.

Matkailuala on myös yksi suurimmista nuoria työllistävistä aloista ja matkailualoja pidetään erityisesti nuorten osalta helposti väliaikaisena ratkaisuna. Kestävien urapolkujen mahdollisuudet tulisi pyrkiä nostamaan entistä paremmin esille, jotta jo työuraansa alalla aloittavat näkisivät alan tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet.

Yhteisiä ratkaisuja tarvitaan

Yritysten omien ponnisteluiden lisäksi työvoiman saatavuuden ja kohtaannon parantamiseksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä ja sitä tulisi tehdä monialaisesti sekä tiiviisti. Yhteistyöverkostojen avulla työvoimahaasteisiin voidaan pureutua paremmin. Toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia on aina yhdessä tehtäessä huomattavasti enemmän kuin yhdelläkään toimijalla yksinään.

REKRYBOOST 2023 – tapahtumapäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa, tavoitteena vastata kohdennetusti matkailualojen työvoimahaasteisiin. Päivän aikana toteutettiin yrittäjille suunnattu koulutus sekä matkailualoille kohdennetut rekrytointimessut. Mukana tapahtumapäivässä oli alan toimijoita ja oppilaitoksia sekä kymmeniä satakuntalaisia työnantajia.

Alan yrittäjille tapahtuman aamupäivä tarjosi mahdollisuuden kouluttautua ja saada vinkkejä rekrytoinneista suomesta ja ulkomailta sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen rekrytoinnin osana. Aamupäivän pääpuhujana kuulijansa hurmannut Arman Alizad puhui unelmista ja uskalluksesta toteuttaa ne.

Iltapäivällä messuhulinassa näytteilleasettajia oli mukana 40 ja kävijöille oli tarjolla mahdollisuus kierrellä houkuttelevien messuständien keskellä tutustuen yrityksiin ja kohdaten työnantajia livenä.

Kohtaamisia ja verkostoitumista

Tärkeä osa koko tapahtumapäivää olivat kohtaamiset ja niiden kautta verkostoituminen. Kohtaamiset ovat tärkeitä yrityksille, mutta myös osaajille ja erityisesti tulevaisuuden tekijöille.

Kohtaamisten kautta luodaan verkostoja, joiden toivotaan vauhdittavan erityisesti nuorten pääsyä kiinni työpaikkoihin. Esimerkiksi opintojen aikana suoritettavien harjoitteluiden mahdollisuus kutistui valtavasti pandemian aiheuttamien alan työpaikkojen sulkujen myötä. Opintonsa päättävillä ei välttämättä ole juuri lainkaan kertynyttä työkokemusta tai juuri minkäänlaisia kontakteja suoraan yrityksiin.

Tapahtumapäivä järjestetään toivottavasti myös tulevaisuudessa. Kokonaisuudessaan tapahtumapäivä sai erittäin hyvää palautetta ja saadun palautteen perusteella sille toivotaan jatkoa. Yli puolet näytteilleasettajista koki verkostoituneensa ja saaneensa uusia kontakteja, kolmannes kertoi myös tavoittaneensa potentiaalisia työnhakijoita.

Tapahtuman avulla voidaan saada alalle positiivista näkyvyyttä, mahdollistetaan verkostoitumista ja se tarjoaa yhden työkalun lisää työvoimahaasteiden ratkaisemiseen.

Tiesitkö?

  • Osaavan työvoiman saatavuus on yksi keskeisimpiä haasteita yritysten kasvun tiellä.
  • Satakunnassa työttömyys on kaikkein korkeinta majoitus- ravintola ja matkailualoilla ja vaikka samalla kysyntää työvoimalle on paljon. Kohtaanto-ongelma näkyy voimakkaasti erityisesti ravintola-alalla. (Lähde Työvoimatiekartat -hankkeen loppuraportti)
  • Kohtaanto-ongelma korostuu aloilla, jotka ovat matalapalkkaisia sekä työsuhteet osa-aikaisia tai lyhytkestoisia.  (Lähde Työvoimatiekartat -hankkeen  loppuraportti)

Tapahtumapäivä toteutettiin kahden hankkeen yhteistyönä. #Matkaan-hanke pyrkii nuorten työllistymisen edistämiseen koronapandemiasta kärsivillä matkailu-, majoitus- ja ravintola-aloilla. RestarT-hanke lisää matkailualan mikro- ja pienten yritysten muutos- ja sopeutumiskykyä sekä välitöntä työhyvinvointia koronapandemian aiheuttamissa muutoksissa. Hankkeet rahoittaa ESR.

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös