Yritysryhmähanke vauhditti matkailuyritysten kansainvälistymistä

22.3.2023Saila ValkeaniemiUutiset

Yritysten kansainvälistyminen on tärkeää kansainvälisten matkailijoiden saavuttamiseksi ja palvelemiseksi. Matkailutoimijoiden kansainvälinen yhteistyö matkailututkimuksessa ja -kehittämistoiminnassa on merkittävä voimavara alan uudistumiseksi. Matkailun kehittämiskeskus vahvistaa matkailuyritysten kansainvälistymistä kannustamalla yrityksiä yhteistyöhön, tuomalla tietoa kansainvälisistä kohdemarkkinoista sekä lisäämällä yritysten kansainvälistymisvalmiuksia.

kaksi naista laskee potkukelkalla mäkeä.

Matkailun kehittämiskeskuksen hallinnoimassa Matkailuyrityksille kasvua Kiinasta -yritysryhmähankkeessa maaseudun viisi mikroyritystä ovat saaneet voimaa ja osaamista kansainvälisen matkailuliiketoiminnan kehittämiseen. Projektissa yritykset tuotteistivat vetovoimaisia leirikoulutuotteita Kiinan markkinoille sopiviksi. Lisäksi tuotettiin videoita, esitteitä ja muita markkinointimateriaaleja kiinan ja englannin kielillä.

Yritykset kävivät Kiinassa markkinointimatkalla ja osallistuivat erilaisiin myyntitilaisuuksiin yhdessä Visit Finlandin kanssa. Korona-aikana myyntitilaisuudet toteutuivat virtuaalisina, mikä oli uusi kokemus kaikille osallistujille. Yritykset lanseerasivat yhteisiä palveluja esittelevät verkkosivut Frontpage - West Coast Finland ja vastaanottivat 4 erillistä matkanjärjestäjäryhmää, joista osallistujat olivat Kiinasta, Japanista ja Etelä-Koreasta. Tavoitteena oli saada vähintään kaksi uutta leirikouluryhmää tutustumaan hankeyrityksiin, mutta toteuma ennen pandemiaa oli upeasti 9 ryhmää. Yhteistyön tuloksena luotiin Satakuntaan koulutusmatkailun toimintamalli, joka lanseerattiin ja pilotoitiin yhdessä SAMK EduTravelin kanssa.

Yritysryhmähankkeen henkilöitä ryhmäkuvassa.

Kansainväliset valmiudet kasvoivat haasteista huolimatta

Projektin toteuttamiseen vaikutti merkittävästi korona ja vuonna 2022 alkanut Ukrainan sota, joiden vuoksi toimintaa kohdennettiin myös kotimaisille markkinoille. Toimenpiteiden uudelleen suuntaaminen tuki ja edesauttoi yritysten kansainvälisten valmiuksien kehittymistä. Yritykset ovat verkostoituneet, luoneet uusia tuotteita ja asiakkuuksia sekä saaneet kokemusta kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin tekemisestä. Maailman tilanteen parantuessa yrityksillä on täydet valmiudet vastaanottaa lisää ryhmäasiakkaita Kiinasta ja muualta ulkomailta.

Vaikka tavoitteiden toteuttamisessa oli haasteita, ryhmän yrityksiltä saatu palaute yhteistyöstä kiteytyy suoraan lainaukseen: ”Covid 19 -pandemian takia hanke viivästyi. Kuitenkin hankkeen vetäjien ohjeilla saimme hyvän tuotoksen aikaan esim. tekemällä opasteita englanniksi. Näitä varmaan olisi ollut hankala tehdä omin voimin, vaikka kielitaitoa löytyy. Hankaluudet, joita kohtasimme, eivät olleet millään lailla ennakoitavissa. Lisätyötä se on meille tarkoittanut, mutta uskomme vahvasti tuotosten kantavan eteenpäin pitkällä aikavälillä. Tärkein tulos on tutustuminen toisiin alan yrityksiin, verkostoituminen, ongelmien jakaminen korona-aikana ja oppiminen saman alan toimijoilta eli tietojen ja kokemusten jakaminen.”

Yritysryhmähankkeen henkilöitä ryhmäkuvassa.
Yritysryhmähankkeen henkilöitä ryhmäkuvassa.

Mikä yritysryhmä?

Yritysryhmä on hankemuoto, jossa 3–10 mikro tai pientä yritystä kehittää oma toimintaansa yhdessä kokonaisuutta koordinoivan organisaation kanssa. Tavoitteina voivat olla yritysten kannattavuuden parantaminen, toiminnan uudistaminen, yhteisyön lisääminen ja osaamisen parantaminen.

Matkailuyrityksille kasvua Kiinasta-hanke toteutettiin 1.11.2017–31.12.2022 ja sitä rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset. Matkailun kehittämiskeskuksen hallinnoimassa hankkeessa ovat olleet mukana Ali-Ketolan Tila, Yyteri Beach, Lomakeskus Sieravuori, Pitkäjärvi Resort ja Kanniston Kotieläintila.

Jaa artikkeli

Lisää uutisia

Lue myös