Perusteilla kansallinen matkailun osaamistyöryhmä

28.3.2023Sanna-Mari RenforsUutiset

Matkailun kehittämiskeskus on perustamassa vuoden 2023 aikana Suomeen kansallista osaamistyöryhmää osaksi eurooppalaista verkostoa.

Ihmisiä ryhmäkuvassa rakennuksen portaiden edessä.

Matkailun kehittämiskeskus toimii osana eurooppalaista matkailualan osaamisyhteistyön yhteenliittymää PANTOURia, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistyön avulla ammattitaitoja matkailualalla.

Käytännössä yhteenliittymä jalkauttaa Euroopan komission osaamissopimusta (Pact for Skills) matkailualan osalta. Osaamissopimus tuo yhteen Euroopan matkailutoimijat kehittämään alan täydennys- ja uudelleenkoulutusta vihreän ja digitaalisen siirtymän sekä palautumiskyvyn saavuttamiseksi.

Lisäksi yhteenliittymä vie käytäntöön Euroopan komission matkailun siirtymäpolkua (Transition Pathway for Tourism). Tämä on matkailuekosysteemin toimijoiden kanssa yhteisesti laadittu suunnitelma, jossa esitetään keskeiset toimet, tavoitteet ja edellytykset vihreän ja digitaalisen siirtymän sekä pitkän aikavälin palautumiskyvyn saavuttamiseksi matkailualalla.

Matkailun kehittämiskeskus perustaa Suomeen kansallisen osaamistyöryhmän vahvistamaan komission osaamissopimuksen toteuttamista matkailualalla. Kansallinen osaamistyöryhmä tuo yhteen ne kansalliset päätoimijat, jotka haluavat olla mukana kehittämässä matkailualan vihreää, digitaalista ja sosiaalista osaamista Euroopassa. Osaamistyöryhmän rooli on edistää sidosryhmien välistä keskustelua ja yhteistyötä osaamisvajeisiin vastaamiseksi. Työryhmät perustetaan 11 Euroopan maahan, minkä vuoksi kansallinen työryhmä on osa suurempaa eurooppalaista verkostoa.

Yksittäiset organisaatiot voivat liittyä mukaan osaamisyhteistyöhön. Liittymällä organisaatiot saavat näkyvyyttä eurooppalaisena matkailualan osaamisen kehittäjänä. Lisäksi organisaatiot voivat vaikuttaa alan osaamisen kehittämiseen Euroopassa sekä saavat tietoa toimintansa tueksi osaamisen kehittämisestä ja sen uusimmista trendeistä Euroopassa. Tätä kautta organisaatiot löytävät myös uusia yhteistyökumppaneita kansallisella ja Euroopan tasolla.

Organisaatiot, jotka haluavat sitoutua matkailualan osaamisen kehittämiseen Euroopassa, voivat liittyä mukaan Euroopan komission matkailun osaamissopimukseen täältä.
Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut liittymään mukaan kansalliseen matkailun osaamistyöryhmään, ota yhteyttä yhteenliittymän Suomen koordinaattoriin sähköpostitse: sanna-mari.renfors@samk.fi

Tiesitkö?

  • PANTOUR-yhteenliittymän toiminnalla pyritään korjaamaan matkailualan työmarkkinoiden osaamisvajeita Euroopassa, jotka haittaavat alan kasvua, innovointia ja kilpailukykyä.
  • Yhteenliittymän muodostaa 13 partneria ympäri Eurooppaa kattaen 11 Euroopan maata ja sen budjetti on yhteensä 3,8 milj. €. Rahoitus tulee Erasmus+ -ohjelmasta.
  • Mukana toiminnassa on myös eurooppalaisia matkailun katto-organisaatioita kuten ETOA (European Tourism Association) ja RURALTOUR (European Federation of Rural Tourism).
  • SAMK ja sen Matkailun kehittämiskeskus edustaa yhteenliittymässä Suomea.
Pantour Pact for next tourism generation skills logo

Jaa artikkeli

Lisää uutisia

Lue myös