Kehitetään: Satakunnassa vierailevat ulkomaiset matkailijat ovat usein työmatkalla

15.3.2023Soile VahelaKehitetään

Kuten tiedämme, Satakunta on monialainen teollisuusmaakunta, ja siksi meillä vierailee paljon työn takia tänne matkustavia ulkomaalaisia henkilöitä. Olemme työperäisessä kansainvälisessä matkailussa ihan kärkikastia, jos verrataan muihin Suomen maakuntiin.

Saksan opintoretkiryhmä ryhmäkuvassa rakennuksen edessä.

Jos muualla vapaa-ajan ja työperäisen matkailun/yöpymisen suhde on keskimäärin 70 % vapaa-aika ja 30 % työperäinen matkailu/yöpyminen, meillä nämä luvut ovat jo pitkään olleet toisinpäin. Maakunnassamme yöpyvistä ulkomaalaisista matkailijoista 70–80 prosenttia on tulleet työn takia viime vuosina Satakuntaan. Yöpymistilastoista (Tilastokeskus, ennakko 2022) näemme, että viime vuonna Satakunnassa vierailleista matkailijoista oli vain noin 10 % kansainvälisiä matkailijoita. Kansainvälisen matkailun lisäämisen ja edistämisen eteen tehdään jatkuvasti töitä esimerkiksi SAMKin Matkailun Kehittämiskeskuksessa.

Korona kuritti palvelutoimialoja hurjasti, ja väitän, että eniten ja pisimpään kärsi matkailun toimialat. Kriisi sai aikaan pysyvän työelämän muutoksen, missä etätyöstä, -kokouksista ja -tapaamisista tuli osa normaalia työarkea. Osin myös tämän takia kansainvälisen matkailun edistäminen on ensiarvoisen tärkeää maakunnassamme.

Visit Finlandin kansainvälisen matkailun tulevaisuustrendien (2022) mukaan on olemassa kolme tulevaisuuden matkailun megatrendiä, joita hyödyntäen voimme lisätä kansainvälistä matkailukysyntää Suomessa ja Satakunnassa.

Trendit ovat ovat:

  1. Digitalisaatio & teknologia,
  2. Kestävä matkailu ja
  3. Luonto- ja outdoors-matkailu.

Digitaalisaatio mahdollistaa yksilöityjen ja räätälöityjen matkailupalveluiden kehittämisen ja tarjoamisen asiakkaille reaaliajassa sekä asiakkaista kerääntyvä kysyntä- ja tarjontatieto lisäävät matkailuyritysten kohdennetumpaa palvelutarjontaa. Asiakas, matkailija saa siis sitä, mitä ei vielä ”matkasurffailun” verkossa aloittaessaan tietänyt haluavansa.

Matkailijoiden tietoisuus vastuullisuudesta kasvaa koko ajan, ja he valitsevat kestäviä tuotteita yhä useammin. Suomeen matkustavat kansainväliset matkailijat arvostavat puhdasta ja aitoa luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä paikallisuutta. Edistämällä kansainvälistä matkailua voimme saada lisää hyvinvointia ja työtä myös maakuntamme maaseutualueille.

Kansainvälisesti katsoen, meidän luontomme, on meidän suurin matkailun vetovoimatekijämme. Luontomme puhtaus, aitous ja villeys tarjoavat todellisia ja jopa eksklusiivisia kokemuksia ja elämyksiä kansainvälisille matkailijoille. Koronan jälkeisessä ajassa terveyttä ja hyvinvointia (myös väljyyttä) edistäviä kohteita ja palveluja arvostetaan entistä enemmän. Meidän luontomme voi tarjota kansainväliselle matkailijalle ainutlaatuisen ja ylellisen matkakokemuksen.

SAMKin Matkailun kehittämiskeskuksessa on meneillään hanke, missä edistetään Satakunnan kansainvälisen matkailun kehittymistä. Hankkeessa on tehty muun muassa opintoretkiä Saksaan ja ensi syksynä (2023) lähdemme Ruotsiin Satakunnan rannikon vastarannalle Korkearannikolle. Hankkeessa on järjestetty yrityksille kohdemaainfoja ja eriteemaisia koulutuksia kansainvälisestä matkailusta. Hankkeessa on myös kannustettu matkailuyrittäjiä ja -toimijoita käännättämään sivustonsa vähintään englanniksi ja liittymään Visit Finlandin My Stay ja Data Hub -portaaleihin.  Alun perin pääkohdemaina olivat Ruotsi, Saksa ja Venäjä.

Tiesitkö?

  • Eniten ulkomaalaisia matkailijoita Satakuntaan tulee Saksasta, Ruotsista, Virosta, Puolasta ja Ranskasta
  • Ulkomaisten yöpymiset Satakunnassa kasvoivat viime vuonna 39 % (huom. korona)

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös