Kehitetään: Nuorten työllisyys matkailualoilla

15.9.2022Anne PaavilainenKehitetään

Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alat kärvistelevät osaajapulassa ja alojen vetovoima on työnhakijoiden silmin selvästi heikentynyt. Samaan aikaan kun osa yrittäjistä kertoo ennätystuloksista, toiset sinnittelevät ja etsivät keinoja päästä pandemian jälkeen uudelleen jaloilleen. Kulutuksen elpyessä on tultu isojen työvoimahaasteiden eteen, tekijöitä ei kaikkialle löydy.

Nainen istuu matkalaukun päällä keskellä tietä karttaa tutkien.

Rekrytointihaasteet näkyvät

Koronapandemia aiheutti matkailualoilla huomattavan liikevaihdon laskun, mutta suunta on kääntynyt selvään nousuun. Pandemian edetessä myös työntekijöiden määrä laski hyvin nopeasti, eikä se ole palautunut samaan tahtiin liikevaihdon muutoksen kanssa. Toimialalle kouluttautuu kuitenkin edelleen kohtuullisesti uutta väkeä, mutta osa jo vastavalmistuneista vaihtaa alaa. Toimiala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia, houkuttelevuutta haastaa osa-aikatyö, vuorotyön epäsäännöllisyys sekä laaja vuokratyövoiman käyttö.

Yritysten ja alojen välillä on jonkin verran vaihtelua, mutta trendin suunta on selvä: osaavia tekijöitä tarvittaisiin enemmän, nyt tarve ja tekijät eivät kohtaa. Osa yrityksistä kertoo joutuneensa jopa sulkemaan ovet tai jättämään esimerkiksi terassin avaamatta, sillä työvoimaa ei saada riittävästi. Yritysten arjen pyörittäminen minimiresursseilla vaatii veronsa sekä työntekijöiltä että yrittäjiltä, eikä ratkaisu ole tulevaisuuden kannalta kestävä.

Yritykset ovat jo käyttäneet mahdollisimman laajasti olemassa olleita verkostojaan sekä pyrkineet kehittämään rekrytoinnin tueksi uusia tapoja. Alan pitovoimaa olisi kuitenkin pystyttävä parantamaan, mutta jatkuva epävarmuus ja uhkakuvat uuden pandemiasyksyn alkaessa toimivat päinvastoin.

Työpaikkoja vaihdetaan

Alan epävarmuuden ja alaa vaihtavien osaajien lisäksi yrityksiä haastaa työvoiman kasvanut liikkuvuus yritysten välillä. Samalla, kun tehdään pitkää päivää yrityksen auki pitämiseksi, pitäisi yritysten pystyä pysymään perässä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa rekrymarkkinassa ja kiinnittämään erityistä huomiota työnantajamielikuvan luomiseen. Perinteiset rekrytoinnin tavat eivät välttämättä tuota toivottua tulosta, jolloin voidaan jäädä kokonaan ilman tekijää.

Osaajista käydään kovaakin kilpailua. Uutta työpaikkaa valittaessa merkittäväksi vetovoimatekijäksi nousee työnantajamielikuva. Työolot ja -hyvinvointi, työn sisältö, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä johtamiskäytännöt ovat nousseet tärkeiksi elementeiksi palkan rinnalle.

Hanke nuorten ja yritysten tukena

Tulevaisuuden osaajien kehittyminen alkaa opinnoista, mutta opintojen tueksi nuori tarvitsee työelämän käytäntöjä ja osaamista, joka saadaan vain tekemällä alan töitä.  #Matkaan-hankkeen tavoitteena on tukea niitä nuoria, jotka eivät vielä ole omaa vakiintunutta paikkaansa löytäneet ja tehdä tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa työvoiman rekrytoinnin helpottamiseksi.

Vaikka digiaika on tullut jäädäkseen, virtuaalisen rekrytoinnin innovoinnin lisäksi hankkeessa jalkaudutaan yrityksiin, ollaan työnhakijoiden henkilökohtaisena tukena ja pyritään vahvaan, konkreettiseen vuorovaikutukseen eri toimijoiden kanssa.

Tiesitkö? 

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös