Kehitetään: Pyörämatkailijat toivovat valmiita reittejä, palveluja ja tietoa

15.6.2022Minna Uusiniitty-Kivimäki & Sini KiljalaKehitetään

Pyörämatkailun suosio kasvaa jatkuvasti, ja sen myötä pyörämatkailun ympärille viriää monenlaisia kehittämishankkeita. Jotta tekisimme hankkeissa oikeita asioita, kysyimme pyörämatkailijoilta, millaisia ajatuksia heillä on pyörämatkailun kehittämisestä – millainen pyörämatkailukohde Satakunta on ja millaisia toiveita tai tarpeita pyöräilijöillä on. Kyselytutkimus oli samalla SAMKin restonomiopiskelija Sini Kiljalan opinnäytetyö. Pyörämatkailun kehittämishanke 100Bike toimi tutkimuksen toimeksiantajana.

Maastopyörät reittiopasteen edessä metsämaisemassa.
Tällä hetkellä Satakunnassa on pyörämatkailureittejä eniten maastopyöräilyyn, mutta käynnissä on useampi hanke, joiden puitteissa rakentuu myös maanteitä hyödyntäviä pyörämatkailureittejä. Kuva: Minna Uusiniitty-Kivimäki

Tutkimus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2022 verkkokyselynä, josta jaettiin tietoa Facebookin pyöräily- ja matkailuteemaisilla sivuilla ja ryhmissä. Saimme kolmen viikon aikana 248 vastausta. Eniten vastauksia saatiin pääkaupunkiseudulta (75 kpl) ja Satakunnasta (70 kpl) ja seuraavaksi eniten Varsinais-Suomesta (33 kpl) ja Pirkanmaalta (32 kpl). Vastaajat harrastavat eniten alle yhden vuorokauden mittaista retkipyöräilyä ja toiseksi eniten yhden tai useamman yöpymisen sisältäviä retkipyöräilymatkoja. Useimmiten vastaajat pyöräilevät yksin ja kumppanin tai ystävien kanssa. Perhekunnittain pyöräilee 15 % vastaajista.

Puolet vastaajista oli käynyt pyörämatkalla Satakunnassa. Kiinnostavimmiksi alueiksi Satakunnassa koettiin rannikkoalue ja Kokemäenjokilaakso. Ne, jotka eivät vielä olleet pyörämatkailleet Satakunnassa, eivät osanneet nimetä selkeitä syitä sille, miksi eivät olleet seudulla pyöräilleet. Vastausten perusteella vaikutti siltä, että Satakunta on alueena varsin tuntematon, eikä ole profiloitunut pyörämatkailukohteena. Suurin osa oli kuitenkin kiinnostunut lähtemään pyöräilemään Satakuntaan. Ns. vetotekijöinä mainittiin mielenkiintoinen valmis reitti, helposti saatavilla oleva tieto pyöräilyn mahdollisuuksista sekä jokin kiinnostava nähtävyys tai tapahtuma.

Eniten käytettyjä palveluja pyörämatkoilla Satakunnassa ovat olleet kahvilapalvelut, päivittäistavarakaupat, uimarannat, luontokohteet, ravintolapalvelut ja majoituspalvelut. Satakunnassa pyörämatkailleista 40% ilmoitti käyttäneensä kaupallisia majoituspalveluita. 37% vastaajista ilmoitti majoittuneensa teltassa, riippumatossa, laavussa tms.

Satakunnalla on potentiaalia mielenkiintoiseksi pyörämatkailukohteeksi, vaikka se onkin vielä monille tuntematon alue. Tärkeitä kohteen valintakriteerejä ovat reitit ja tiedon saanti. Pyöräillessä tärkeäksi nousevat myös hyvät, pyöräilijän huomioivat palvelut. Näiden kehittäminen on keskiössä. Pyörämatkailijat odottavat laadukkaita, peruspalveluita sisältäviä reittejä ja muokattavissa olevia reittiehdotuksia. Tiedon helppo löydettävyys ja palveluiden pyöräily-ystävällisyys mahdollistavat onnistuneet matkat.

Reittiverkoston kehittäminen, yritysten kannustaminen pyöräily-ystävällisten palveluiden kehittämiseen sekä markkinointiviestintä, joka nostaa uniikit kohteemme esille, ovat nyt ajankohtaisia kehittämiskohteita. On ilo huomata, että juuri näihin maakunnassa käynnissä olevat pyörämatkailuhankkeet keskittyvätkin.

Tiesitkö tämän?

  • Tutkimuksen mukaan rahankäyttö pyörämatkoilla Satakunnassa on ollut 70%:lla vastaajista 0-50 €/hlö/vrk. Valtakunnallisissa tutkimuksissa valmius rahankäyttöön pyörämatkoilla on ollut suurempaa. Viipymän pidentäminen on tärkeää aluetaloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Kun matka pitenee, myös rahankäyttö lisääntyy.
  • Pyörämatkailukeskus ylläpitää Tervetuloa pyöräilijä -tunnusta, jonka avulla yritykset voivat kertoa palveluidensa pyöräily-ystävällisyydestä. Tunnuksen hakeminen on maksutonta ja sen voi saada pienilläkin pyöräilijän huomioivilla asioilla. Lisätietoa: https://www.bikeland.fi/tervetuloapyorailijatunnus.
  • Koko Suomen pyöräily-ystävälliset palvelut ja pyörämatkailureitit löytyvät kootusti osoitteesta https://www.bikeland.fi/.
  • Theseus on ammattikorkeakoulujen verkkopalvelu, jossa voi tutustua opinnäytetöihin ja julkaisuihin. Tämäkin tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Theseuksesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052511907.

Jaa artikkeli

Kehitetään-sarja

Lue myös