Euroopan unioni. Euroopan sosiaalirahasto.
Vipuvoimaa EUlta 2014 - 2020.

RestarT: Matkailualan mikro- ja pienten yritysten muutos- ja sopeutumiskyvyn sekä työhyvinvoinnin lisääminen koronakriisissä

RestarT-hanke lisää matkailualan mikro- ja pienten yritysten resilienssiä eli muutos- ja sopeutumiskykyä sekä välitöntä työhyvinvointia koronapandemian aiheuttamissa muutoksissa.

Hanke on päättynyt.

Kesto

1.9.2021–30.8.2023

Kokonaisbudjetti

187 258 €

Euroopan sosiaalirahaston (ESR)

149 806€

Muu julkinen

37 452€

Matkailu on yksi toimialoista, joihin koronapandemia on vaikuttanut voimakkaimmin Satakunnassa. Tämän vuoksi ala on nyt vakavissa vaikeuksissa ja siihen kohdistuu pandemian takia ennennäkemätön paine. RestarT-hanke vastaa koronapandemian (COVID-19) aiheuttamiin haasteisiin ja vaikutuksiin. Hanke tukee matkailualan uutta kasvua keskittymällä alan mikro- ja pienten yritysten resilienssiin eli muutos-, sopeutumis- ja uudistumiskykyyn. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa ja vahvistaa matkailualan yritysten koronapandemian aiheuttamasta kriisistä johtuvaa toipumista ja näin turvata tuottavuutta, työhyvinvointia ja työllisyyttä. Hanke tarjoaa koulutusta, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutos-, sopeutumis- sekä uudistumiskyvykkyyttä.

Yhteystiedot

Saila Valkeaniemi
Projektipäällikkö
saila.valkeaniemi@samk.fi
044 710 3074

Projektin tavoitteet

  • lisätä matkailuyritysten tietoa muutos- ja sopeutumiskyvystä sekä tähän liittyvää osaamista, jotta yritykset kykenevät sopeuttamaan ja muuttamaan toimintaansa sekä muutosta ennakoiden että siihen reagoiden
  • uudistaa liiketoimintaa tunnistamalla matkailualan muutoksen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet ja viedä käytäntöön ratkaisuja näiden toteuttamiseksi ja koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin vastaamiseksi
  • tukea ja kehittää yrittäjien muutos- ja sopeutumisvalmiutta, työelämän laatua ja välitöntä työhyvinvointia sekä työssä jaksamista lisäämällä heidän voimavarojaan ja toimijuuttaan muutoksessa
  • edistää matkailuyrittäjien verkottumista ja yhteistyön muotoja tarjoamalla heille erilaisia mahdollisuuksia vertaisoppimiseen

Käytännön toimet

  • yritysten tarpeisiin soveltuvan koulutus- ja valmennuskokonaisuuden toteuttaminen
  • yritysklinikat ratkaisujen tunnistamiseksi ja käytäntöön viemiseksi
  • yrittäjien ja työntekijöiden muutos- ja sopeutumisvalmiuden sekä työhyvinvoinnin tukeminen ryhmämuotoisen ohjauksen keinoin
Restart logo
SAMK logo.