Lähikuvaa messujen luennosta. Ihmisiä istuu penkkiriveissä kuuntelemassa puhe-esitystä.

Kehitetään: REKRYBOOST 2023 – tapahtuma vastaamassa matkailualan työvoimahaasteisiin

Yritysten omien ponnisteluiden lisäksi työvoiman saatavuuden ja kohtaannon parantamiseksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä ja sitä tulisi tehdä monialaisesti sekä tiiviisti. Yhteistyöverkostojen avulla työvoimahaasteisiin voidaan pureutua paremmin.