Kehitetään

Savustettu siika ruokapöydässä.

Kehitetään: Ruokamatkailusta Satakunnan vetovoimatekijä

Ruoka on tärkeä osa matkailua. Monesti matkoilta päällimmäiseksi mieleen ovat jääneet hienot hetket ravintoloissa ja kahviloissa tai vaikkapa maatiloilla ja toreilla vietetyt maisteluhetket. Satakunnasta löytyy upeita ruokamatkailukohteita ja elintarviketeollisuutemmekin on Suomen kärkeä. Ruokamatkailun kehittäminen ja tunnettuuden lisääminen ovat kuitenkin vielä jääneet maakunnassamme alkukehittelyn asteelle.

Nainen istuu matkalaukun päällä keskellä tietä karttaa tutkien.

Kehitetään: Nuorten työllisyys matkailualoilla

Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alat kärvistelevät osaajapulassa ja alojen vetovoima on työnhakijoiden silmin selvästi heikentynyt. Samaan aikaan kun osa yrittäjistä kertoo ennätystuloksista, toiset sinnittelevät ja etsivät keinoja päästä pandemian jälkeen uudelleen jaloilleen. Kulutuksen elpyessä on tultu isojen työvoimahaasteiden eteen, tekijöitä ei kaikkialle löydy.

Maastopyörät reittiopasteen edessä metsämaisemassa.

Kehitetään: Pyörämatkailijat toivovat valmiita reittejä, palveluja ja tietoa

Pyörämatkailun suosio kasvaa jatkuvasti, ja sen myötä pyörämatkailun ympärille viriää monenlaisia kehittämishankkeita. Jotta tekisimme hankkeissa oikeita asioita, kysyimme pyörämatkailijoilta, millaisia ajatuksia heillä on pyörämatkailun kehittämisestä – millainen pyörämatkailukohde Satakunta on ja millaisia toiveita tai tarpeita pyöräilijöillä on. Kyselytutkimus oli samalla SAMKin restonomiopiskelija Sini Kiljalan opinnäytetyö. Pyörämatkailun kehittämishanke 100Bike toimi tutkimuksen toimeksiantajana.

Voikukka kasvaa kiveyksen raosta.

Kehitetään: Resilienssi mahdollistaa vaikeuksista selviämisen

Kun pieni virus alkoi myllätä koko maailmaa runsas kaksi vuotta sitten, viimeistään silloin tuli tutuksi myös resilienssi-sana, kun uudenlaiset, kovin poikkeukselliset olosuhteet vaativat kaikilta joustavuutta, uusia ajatus- ja ratkaisumalleja sekä kykyä säilyttää toiveikkuutta. Resilienssille ei löydy vain yhtä kuvaavaa suomenkielistä sanaa, joten se on vakiintunut sellaisenaan käyttöön myös meillä. Mitä resilienssi sitten oikein on?

Hands of six people on top of each other, a table with papers and a laptop on the background.

Kehitetään: Tutkimustoiminnan avulla mahdollistetaan monipuoliset oppimisympäristöt

Ammattikorkeakoulujen yhtenä tehtävänä on tuottaa tärkeää tutkimustietoa. Tähän tehtävään vastaa mainiosti Matkailun kehittämiskeskus, joka tuottaa uutta tietoa ja uudenlaisia ratkaisuja matkailuun. Tiedosta hyötyvät ensisijaisesti matkailun toimijat, mutta hyvin usein myös opiskelijat. Ja mikä hienointa, opiskelijoilla on myös mahdollisuus päästä mukaan tuottamaan tätä tietoa.

A person giving a speech at the Science Meets Regions event at SAMK. The map of Europe on the background.

Kehitetään: Eurooppalaista matkailun kehitystyötä koordinoimassa

Kansainväliset EU-rahoitteiset projektit ovat tärkeitä SAMKissa toimivalle Matkailun kehittämiskeskukselle, sillä niiden kautta voidaan taata maakunnan matkailun yhtenäinen kehitys suhteessa Euroopan muihin alueisiin. Samalla muualta Euroopasta voidaan tuoda Satakuntaan parhaita käytäntöjä ja oppia yhdessä ratkaisemaan alan ajankohtaisia haasteita.

Kolme pyöräilijää hiekkarannalla.

Kehitetään: Kohti kasvavaa pyörämatkailua

Ilmastonmuutos ja koronapandemia mullistavat maailmaa ja matkailua monin tavoin. Vaikka korona on ollut matkailualalle kova isku, se on kuitenkin edistänyt lähimatkailua ja kasvattanut kävijämääriä maaseudulla sekä luontokohteissa.