Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Vipuvoimaa EUlta 2014 - 2020.

Matkailuyritykset kestävälle polulle -yritysryhmähanke

Matkailutyritykset kestävälle polulle -yritysryhmähanke on yhdeksän satakuntalaisen yrityksen yhteinen hanke. Hankkeessa koulutetaan maaseudun mikroyrityksiä kestävän matkailun osaajiksi.

Kesto

1.8.2021 - 31.7.2023

Kokonaisbudjetti

50 716 €

Euroopan maaseuturahasto

38 037€

Yksityinen rahoitus

12 679 €

Vastuullinen matkailu nousee kuluttajien ostopäätöksissä jatkuvasti yhä keskeisempään rooliin. Tässä hankkeessa matkailuyritykset kouluttautuvat vastuullisen matkailun osaajiksi. Hankkeessa yritykset käyvät läpi Visit Finlandin lanseeraaman Sustainable Travel Finland (STF) -kehittämispolun ja kouluttautuvat valitsemansa vastuullisuusjärjestelmän osaajiksi. Yritykset laativat vastuullisuuden kehittämissuunnitelman ja toteuttavat kestävyyttä edistäviä käytännön toimenpiteitä toiminnassaan. Vastuullisesta toiminnasta viestitään ja sitä hyödynnetään yritysten markkinoinnissa.

Hanke edistää kestävän ja vastuullisen matkailun toimia paikallisesti, alueellisesti ja maakunnallisesti. Hanke myös syventää yhteistyötä hankekumppaneiden kesken ja tukee uusien yhteistyökuvioiden syntymistä.

Hankkeen tavoitteena on hankeyritysten kannattavuuden parantaminen ja myynnin kasvattaminen. Kasvua tavoitellaan osaamisen lisäämisellä sekä ympäristötoimenpiteiden toteuttamisella. Hankkeen ansiosta syntyy kustannussäästöjä ja matkailuyritykset kohottavat imagollista asemaansa matkailumarkkinoilla. Lisäksi hankkeen toteutuminen mahdollistaa yritysten pääsyn mukaan Visit Finlandin kansainväliseen markkinointiin.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Kartanon Rouvat Oy, Krookan Plassi Oy, Korsuretket Oy, Kaljaasi Ihana Oy, Vuojoen Kartano Oy, Yyteri Active Oy, Cafeija Oy, Koivuniemi Group Oy ja Soukaisten Rustholli Oy. Hankkeen hallinnoijana toimii SAMK.

Yhteystiedot

Saila Valkeaniemi
Projektipäällikkö
saila.valkeaniemi@samk.fi
044 710 3074

Projektin tavoitteet

  • Yritysryhmän matkailuyrittäjien ja -destinaatioiden kasvun ja kilpailukyvyn kehittäminen kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun osaamisen lisäämisen avulla. Aiheet nousevat valtakunnallisesta STF-ohjelmasta ja hankkeessa läpikäytäviksi valituista vastuullisuusjärjestelmistä.
  • Vastuullisen matkailun arvostuksen ja uskottavuuden nostaminen matkailun toimialalla. Kehitetään viestintää matkailuyritysten vastuullisuustyöstä yrityksissä ja organisaatioissa ja viestitään laajasti sidosryhmille.
  • Vastuullisen matkailun kehittämisteemojen ja -ohjelmien toimenpiteiden jalkauttaminen yritysten käyttöön.

Käytännön toimet

  • Koulutus vastuullisuussuunnitelmista
  • Käydään koulutuksessa läpi STF-ohjelman 7-askeleen kehittämispolku ja saavutetaan STF-sertifikaatti
  • Kouluttaudutaan valitun vastuullisuusjärjestelmän osaajiksi: EU Ecolabel ja Ekokompassi
  • Käydään läpi järjestelmien sisällöt ja otetaan toimenpiteet käyttöön yrityksissä

Hankkeen julkaisut

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
SAMK logo.