EU-logo.
Maaseutu 2020 -logo.
Leader Karhuseutu logo.

Tiedolla johtaminen matkailun menestystekijäksi Karhuseudun alueella

Tiedolla johtaminen matkailun menestystekijäksi Karhuseudun alueella -hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta osaamista ja uusia toimintatapoja olemassa olevan digitaalisen liiketoimintatiedon (Business Intelligence, BI) hyödyntämiseksi matkailuyritysten ja -kohteiden toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa Karhuseudun alueella.

Kesto

1.1.2021–31.12.2023

Kokonaisbudjetti

90 400€

Leader Karhuseutu

63 280€

Muu, julkinen

27 120€

Hankkeessa hyödynnetään tiedolla johtamisen työkaluja, joiden avulla luodaan alueen matkailuyrityksille ja -kohteille menestyksen avaimia kansallisessa ja kansainvälisessä matkailumarkkinassa erityisesti haastavassa Covid-19-erityistilanteessa.

Hankkeen kohderyhmänä on Karhuseudun alueen matkailuyrittäjät ja -kohteet. Hankkeen tuloksina matkailuyritykset ja -kohteet hyödyntävät tiedolla johtamista liiketoiminnassaan, esimerkiksi optimoimalla yrityksensä hinnoittelua ja markkinointiviestintää, tuottamalla tiedon kautta matkailijalle personoitua sisältöä ja palveluita sekä tehostamalla datan avulla matkailumyyntiä. Tässä hankkeessa testataan ja pilotoidaan digitaalista alustoja asiakastiedon lähteenä ja pyritään valjastamaan tätä tietoa alueen yritysten käyttöön.

Yhteystiedot

Saila Valkeaniemi
Projektipäällikkö
saila.valkeaniemi@samk.fi

Projektin tavoitteet

  • Työkalujen avulla matkailuyrittäjät pystyvät paremmin vastaamaan alati muuttuvaan matkailukysyntään tuottamalla kohdennetumpaa markkinointimateriaalia aidosti oikeille kohderyhmilleen.
  • Yritystoiminnan kannattavuus nousee liiketoiminnan kehittyessä ja yrittäjät kykenevät tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Alueen matkailuyrittäjät oppivat tuntemaan toisensa ja verkostoista syntyy uutta yhteistyötä toimijoiden välille.
  • Tiedolla johtamisen työkalujen käyttö yhtenäistää Karhuseudun alueen toimijoiden kehittämistoimintaa sekä kasvattaa alueen matkailutoimintaa

Käytännön toimet

  • Luodaan alueelle yhteinen tiedolla johtamisen tilannekuva.
  • Testataan ja pilotoidaan tiedolla johtamisen työkaluja matkailuyritysten ja kohdetoimijoiden kanssa.
  • Jaetaan hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja matkailuyrittäjille Karhuseudulla.
  • Lisätään osaamista liiketoiminnan kehittämiseksi järjestämällä kaikille toimijoille avoimia seminaareja.
  • Koostetaan Tiedolla johtamisen ensiaskeleet opas matkailuyrittäjien käyttöön.
EU-logo.
Maaseutu 2020 -logo.
Leader Karhuseutu logo.
SAMK logo.