Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Gurmeeta – Satakunnan ruokamatkailun kehittämishanke

Gurmeeta-hankkeen päätavoitteena on nostaa ruokamatkailu Satakunnan maakunnan vetovoimatekijäksi. Hanke vahvistaa Satakunnan asemaa valtakunnallisena ruokamatkailumaakuntana hyödyntäen maakunnan perinneruokakulttuuria sekä ruoan- ja elintarviketuotannon vahvuuksia.

Kesto

1.11.2022-31.12.2024

Kokonaisbudjetti

277 366,96 €

Euroopan maaseuturahasto

95 494,12 €

Satakunnassa on huomattavia vahvuuksia sekä ruokakulttuurin että ruoka- ja elintarviketuotannon ja ruokaketjun suhteen. Maakunnassa on panostettu vahvasti ruokaketjun kehittämiseen, mutta ruokamatkailun näkökulmasta Satakunnan kehittäminen on jäänyt alkumetreille eikä ruokamatkailua ole nostettu maakunnan vetovoimatekijäksi.

Alueen tunnettuus ruokamatkailumaakuntana on heikko ja maakunnassa ei ole tarpeeksi huomioitu ruokamatkailun sisältämiä liiketoimintamahdollisuuksia eikä kehitetty ruokamatkailun kärkituotteita kuten muualla Suomessa. Maakunnassa ei myöskään ole strategisia kumppanuuksia tai verkostoa ruokamatkailun kehittämiseksi. Toimiala-rajat ylittävää kehittämistoimintaa ruokamatkailuun liittyen ei maakunnassa ole, vaikka tämä pitää sisällään merkittäviä mahdollisuuksia maaseudun yrittäjyydelle.

Yhteystiedot

Terja Wahlberg
Projektipäällikkö
terja.wahlberg@samk.fi
044 710 3385

Projektin tavoitteet

 • Päätavoitteena on nostaa ruokamatkailu Satakunnan vetovoimatekijäksi.
 • Vahvistaa Satakunnan asemaa valtakunnallisena ruokamatkailumaakuntana hyödyntäen maakunnan perinneruokakulttuuria sekä ruoan- ja elintarviketuotannon vahvuuksia.
 • Edistää maakunnassa tuotettavan ruoan ja elintarvikkeiden sekä luonnontuotteiden kestävää hyödyntämistä keskeisenä osana ruokamatkailua.
 • Tiivistää ruokamatkailun verkostomaista yhteistyötä Satakunnassa
 • Liittää Satakunta valtakunnalliseen ruokamatkailun kehittämistoimintaan.

Käytännön toimet

 • Kootaan maakunnan ruokamatkailukohteet yhteen ja tuodaan ne matkailijoille digitaalisesti löydettäviksi valmiiden reittikokonaisuuksien avulla.
 • Edistetään lähiraaka-aineiden käyttöä sekä tuodaan paikallisuus ja ruokaperinteet matkailuyrittäjien palveluvalikoiman perustaksi sekä tuliaislahjavalikoimiin.
 • Käynnistetään maakunnallinen ruokamatkailun kehittäjäverkosto.
 • Jalkautetaan Suomen ruokamatkailustrategia Hungry for Finland infotilaisuuksien ja työpajojen avulla.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan työpajoissa lähiruoka ja maakunnan maut matkailijan lautaselle reseptien ja tarinoiden avulla
 • Järjestetään ruokateemaisia tapahtumia.
 • Tuotetaan viestintämateriaaleja Satakunnasta matkailukohteena korostaen ja yhdistäen ruokaa erilaisiin matkailijaa kiinnostaviin aktiviteetteihin ja sisältöihin.

Ruokatyöpajojen reseptit

Taste Satakunta - Kesän lähiruokabuffee (ohjeet n. 10 hengelle)

Taste Satakunta - Sauna/Iltapalabuffeita

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
SAMK logo.