Kehitetään: Kiertotalous on edellytys matkailualan kestävälle kehitykselle

14.9.2021Sanna-Mari RenforsKehitetään

Huolimatta siitä, että matkailu luokitellaan palvelualaksi, se hyödyntää toiminnassaan valtavia määriä luonnonvaroja. Matkailu on vahvasti kytköksissä ja riippuvainen erilaisista arvoketjuista ja resurssivirroista kuten ruokatuotannosta, rakennetusta ympäristöstä ja logistiikasta. Tämän vuoksi matkailualalla ja alan toimijoilla on merkittävä rooli kiertotalouteen siirtymisessä ja sen edistämisessä.

Muovipilleillä kirjoitettu sana stop. Sanan ympärillä kertakäyttöhaarukoita ja lusikoita.

Koronapandemia vauhdittaa matkailussa kiertotalouteen siirtymistä, koska kiertotalous nähdään mahdolliseksi ratkaisuksi alan aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin. Kiertotalous rajoittaa matkailuun liittyvän tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla, jota kritisoidaan kestämättömien käytäntöjen aiheuttamasta liiallisesta veden, energian ja ruoan kulutuksesta ja tuhlaamisesta. Samalla se on alan yritysten työkalu, joka tukee ekologisen ja vastuullisen lähestymistavan omaksumisessa.

Matkailun kehittämiskeskus vauhdittaa matkailun kiertotaloutta Satakunnassa. Koska alalla ollaan vasta ottamassa ensimmäisiä askeleita kiertotaloudessa, matkailuyritysten siirtymän ensimmäinen askel on tietoisuuden ja osaamisen lisääminen aiheesta. Ensin on tärkeää myös tunnistaa kiertotalouden tämänhetkinen tila yrityksissä ja nostaa esille yritysten jo toteuttamat toimenpiteet kiertotalouden edistämiseksi. Samalla matkailun kiertotalouden elinkeinolähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen on avainasia teeman edistämiseksi Satakunnassa.

Kiertotalouden vauhdittaminen lisää matkailualan kykyä suojella luontoa parantamalla jätehuoltoa, resurssitehokkuutta ja ympäristöystävällistä ajattelua. Se huomioi alan vaikutukset matkakohteiden luontoon, kulttuuriperintöön ja asukkaisiin. Kiertotalouden vauhdittaminen vahvistaa myös matkailuyritysten kilpailukykyä ja innovatiivisuutta. Se antaa mahdollisuuden erottautua markkinoilla erilaistamalla tuotteita ja palveluja sekä vastaamalla matkailijoiden muuttuvaan kysyntään ja kasvaviin odotuksiin.

Tiesitkö tämän?

  • Matkailu on keskeinen osa alueiden taloutta tuoden tuloja ja työpaikkoja, mutta sen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 8 prosenttia.
  • Hotellivieraat voivat tuottaa yhden kilon jätettä päivässä.
  • Ruokahävikin ja kertakäyttömuovin vähentäminen ovat matkailualan kiertotalouden olennaisia toimenpiteitä.
  • Matkailussa jakamistaloudella osana kiertotaloutta on tärkeä asema. Erilaisten toimintojen jakaminen, ostaminen, vuokraaminen, vaihtaminen ja lainaaminen esimerkiksi digitaalisia alustoja hyödyntäen (esim. Airbnb ja Uber) ovat merkittäviä toimintamalleja.
  • Matkailijat ovat oman käyttäytymisensä kautta ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa muutosta kohti kiertotaloutta. Samalla matkailun kautta kiertotalous voidaan tuoda lähemmäs kuluttajaa.

Jaa artikkeli

Kehitetään

Lue myös